Στην αναζήτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονοτονική ή πολυτονική γραφή. Αν εισάγονται δύο ή περισσότερες λέξεις, πρέπει να είναι χωρισμένες με κενό. Για αναζήτηση αυτούσιας φράσης ή ονόματος, οι λέξεις πρέπει να περικλείονται σε εισαγωγικά. Για αναζήτηση με βάση το αρχικό τμήμα μιας λέξης, προσθέστε στο τέλος της τον χαρακτήρα * (π.χ. ναυτι* για να ψάξετε για ναυτικό και ναυτιλιακό). Για στοχευμένη αναζήτηση, η λέξη πρέπει να είναι γραμμένη όπως ακριβώς είναι στο πρωτότυπο κείμενο. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών γραμμάτων, καθώς και η χρήση σωστού ή καθόλου τονισμού, δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

1931
1931
Αριθμός τευχών 23
1932
1932
Αριθμός τευχών 22
1933
1933
Αριθμός τευχών 24
1934
1934
Αριθμός τευχών 24
1935
1935
Αριθμός τευχών 24
1936
1936
Αριθμός τευχών 24
1937
1937
Αριθμός τευχών 24
1938
1938
Αριθμός τευχών 24
1939
1939
Αριθμός τευχών 24
1940
1940
Αριθμός τευχών 22
1945
1945
Αριθμός τευχών 11
1946
1946
Αριθμός τευχών 24
1947
1947
Αριθμός τευχών 24
1948
1948
Αριθμός τευχών 24
1949
1949
Αριθμός τευχών 24
1950
1950
Αριθμός τευχών 24
1951
1951
Αριθμός τευχών 24
1952
1952
Αριθμός τευχών 24
1953
1953
Αριθμός τευχών 24
1954
1954
Αριθμός τευχών 24
1955
1955
Αριθμός τευχών 24
1956
1956
Αριθμός τευχών 24
1957
1957
Αριθμός τευχών 23
1958
1958
Αριθμός τευχών 24
1959
1959
Αριθμός τευχών 24
1960
1960
Αριθμός τευχών 24
1961
1961
Αριθμός τευχών 24
1962
1962
Αριθμός τευχών 24
1963
1963
Αριθμός τευχών 24
1964
1964
Αριθμός τευχών 24
1965
1965
Αριθμός τευχών 24
1966
1966
Αριθμός τευχών 24
1967
1967
Αριθμός τευχών 24
1968
1968
Αριθμός τευχών 23
1969
1969
Αριθμός τευχών 24
1970
1970
Αριθμός τευχών 23
1971
1971
Αριθμός τευχών 23
1972
1972
Αριθμός τευχών 24
1973
1973
Αριθμός τευχών 24
1974
1974
Αριθμός τευχών 24
1975
1975
Αριθμός τευχών 24
1976
1976
Αριθμός τευχών 24
1977
1977
Αριθμός τευχών 23
1978
1978
Αριθμός τευχών 24
1979
1979
Αριθμός τευχών 24
1980
1980
Αριθμός τευχών 24
1981
1981
Αριθμός τευχών 24
1982
1982
Αριθμός τευχών 24
1983
1983
Αριθμός τευχών 24
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας και η ψηφιοποίηση των τευχών του περιοδικού Ναυτικά Χρονικά για τα έτη από το 1931 (τεύχος Ιανουαρίου 1931) έως το 1940 (τεύχος Δεκεμβρίου 1940) και από το 1945 (τεύχος Ιουνίου) έως το 1983 (τεύχος Δεκεμβρίου 1983) έγινε με την αποκλειστική χορηγία του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Μ. ΣΙΜΟΥ εις μνήμην Μαριάνθης Σίμου.

eef.edu.gr