Στην αναζήτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονοτονική ή πολυτονική γραφή. Αν εισάγονται δύο ή περισσότερες λέξεις, πρέπει να είναι χωρισμένες με κενό. Για αναζήτηση αυτούσιας φράσης ή ονόματος, οι λέξεις πρέπει να περικλείονται σε εισαγωγικά. Για αναζήτηση με βάση το αρχικό τμήμα μιας λέξης, προσθέστε στο τέλος της τον χαρακτήρα * (π.χ. ναυτι* για να ψάξετε για ναυτικό και ναυτιλιακό). Για στοχευμένη αναζήτηση, η λέξη πρέπει να είναι γραμμένη όπως ακριβώς είναι στο πρωτότυπο κείμενο. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών γραμμάτων, καθώς και η χρήση σωστού ή καθόλου τονισμού, δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ίδρυμα Ευγενίδου

Όταν τον Απρίλιο του 1954 ο Ευγένιος Ευγενίδης άφησε την τελευταία του πνοή, άφησε μαζί και μια διαθήκη που θα τιμά το όνομά του αιώνια. Σ’ αυτήν ορίζει:

«Συνιστώ εν Αθήναις κατά τούς ορισμούς του Ελληνικου Δικαίου Ίδρυμα υπό το όνομα ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ, του οποίου σκοπός είναι νά συμβάλη εiς τήν εκπαίδευσιν νέων Ελληνικής ιθαγενείας εν τω επιστημονικώ καί τεχνικώ πεδίω».

Η παράγραφος αυτή, λιτή στην διατύπωση αλλά μεστή σε περιεχόμενο, δεν προήλθε από απόφαση του Ευγενίδου που ελήφθη περί το τέλος του βίου του. Ήταν αποτέλεσμα σκέψεων και ενεργειών πολλών χρόνων. Ο πολύπειρος και έμπειρος αυτός Έλληνας, ο επιτυχημένος επιχειρηματίας και εφοπλιστής, ο πολυμήχανος έμπορος ξυλείας, ο αντιπρόσωπος και ιδιοκτήτης  διεθνών ναυτιλιακών γραμμών, ο πολίτης του κόσμου, με τις δραστηριότητές του διεσπαρμένες ανά την υφήλιο, έκρυβε μέσα του ασίγαστη αγάπη για την πατρίδα του και ουδέποτε έπαυσε να μελετά τρόπους για να βοηθήσει την ανάπτυξή της. Από νωρίς είχε οραματισθεί μιαν Ελλάδα ώριμη και ικανή να συναγωνισθεί συν τω χρόνω τις άλλες προηγμένες χώρες στους διάφορους τομείς της τεχνικής και της βιομηχανίας. Τούτο όμως πίστευε ότι δεν ήταν δυνατόν να κατορθωθεί χωρίς την κατάρτιση ικανών στελεχών, που θα βοηθούσαν την πατρίδα τους.

Την πίστη του αυτήν την μετουσίωσε σε έργο εν ζωή, πειραματικό, με την σύσταση στο εξωτερικό του «Ε.Ε. Arista Trust» με στόχο να βοηθήσει τους νέους της Ελλάδος χορηγώντας υποτροφίες «νά καταστούν ικανοί νά αναλάβουν σημαντικάς ευθύνας εις τήν μελλοντικήν ανάπτυξιν της Ελλάδος καί τήν αξιοποίησιν των πόρων αυτής». Το πρώτο αυτό βήμα, το επιτυχημένο, τον οδήγησε στην απόφαση να διασφαλίσει την συνέχεια μετά θάνατον και την επέκταση του έργου που είχε αρχίσει εν ζωή.
Για την υλοποίηση της αποφάσεώς του διέθεσε ολόκληρη την περιουσία του στην Ελλάδα και μεγάλο μέρος της περιουσίας του στο εξωτερικό. Ως καλός επιχειρηματίας διησφάλισε  την οικονομικήν ανεξαρτησία του Ιδρύματός του, το οποίο από της ιδρύσεώς του μέχρι σήμερα λειτουργεί, συντηρείται, επεκτείνεται και εκσυγχρονίζεται με ιδίους και μόνον πόρους.

Την διαχείρηση της περιουσίας και την εκτέλεση των όρων της διαθήκης του ο Ευγενίδης ανέθεσε στην αδελφή του Μαριάνθη Σίμου, ευγενή δέσποινα, που διέθετε σπάνια μόρφωση, γνώση ξένων γλωσσών, διοικητική εμπειρία, την οποία είχε αποκτήσει κοντά στον αδελφό της, αποφασιστικότητα, οξύνοια και πραότητα. Την εκπλήρωση της βουλήσεως του αδελφού της η Μαρ. Σίμου έθεσε σκοπόν της ζωής της από το 1954 και επέτυχε. Όλοι λένε ότι χωρίς αυτήν θα ήταν αδύνατο να γίνει ό,τι έγινε και όπως έγινε. Στην αφοσίωσή της στην υλοποίηση του οράματος του αδελφού της, η Ελλάδα οφείλει μια ακόμη εστία πολιτισμού. Με το από την 10 Φεβρουαρίου 1956 Βασιλικό Διάταγμα συνεστήθη το Ίδρυμα Ευγενίδου. Πρώτο μέλημά του υπήρξε η χορήγηση υποτροφιών σε νέους αποφοίτους τεχνικών σχολών για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό και η μελέτη των αναγκών της επαγγελματικής εκπαιδεύσεως στην Ελλάδα και η αντιμετώπισή τους. Διεπιστώθη ότι η κατάρτιση των μαθητών Τεχνικών Σχολών υστερούσε λόγω απουσίας καταλλήλων και προσιτών βιβλίων, ελλιπούς πρακτικής εκπαιδεύσεώς τους και ανυπαρξίας καταλλήλων υποδομών για την πρακτική τους άσκηση. Τα προβλήματα αυτά απεφασίσθη να αντιμετωπισθούν τότε με την:

 •   Χορήγηση υποτροφιών.
 •   Έκδοση βιβλίων τεχνικής εκπαιδεύσεως.
 •   Ανέγερση κέντρου Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως, που θα περιελάμβανε:
  •     Επιστημονική και Τεχνική Βιβλιοθήκη.
  •     Έκθεση συλλογών οργάνων και μηχανών εν λειτουργία για την εποπτική διδασκαλία των τεχνικών μαθημάτων.
  •     Πλανητάριο.
  •     Αμφιθέατρο.
  •     Αίθουσες διαλέξεων.

Η υλοποίηση των ανωτέρω άρχισε αμέσως και το 1966 ετελέσθησαν τα εγκαίνια του κτηρίου του Ιδρύματος Ευγενίδου με επισημότητα και λαμπρότητα μεγάλη, παρουσία του Βασιλέως, της κυβερνήσεως, καθηγητών και λοιπών παραγόντων. Ήδη όμως το έργον του Ιδρύματος ήταν εντυπωσιακό. Η Ακαδημία Αθηνών την 30-12-1965 απένειμε σ’ αυτό την ανώτατη τιμητική της διάκριση, το «Χρυσούν Μετάλλιον».

Η Μαριάνθη Σίμου κατέλιπε και αυτή όλην την περιουσία της ουσιαστικά για τους σκοπούς του Ιδρύματος. Μέχρι του θανάτου της Μαριάνθης Σίμου (17-4-1981) πολύτιμος συνεργάτης της ήταν ο διάδοχός της στην διοίκηση του Ιδρύματος Νικόλαος Βερνίκος-Ευγενίδης, ο οποίος συμπαρεστάθη στο έργο της και εβοήθησε στην ολοκλήρωσή του.  Σ’ αυτόν μάλιστα ωφείλετο η εγκατάσταση του πρώτου Πλανηταρίου στο Ίδρυμα. Ως πρόεδρος του Ιδρύματος όχι μόνο συνέχισε το έργο της Μαρ. Σίμου με την ίδια προθυμία, αλλά επεξέτεινε τις δραστηριότητές του και σε άλλους τομείς. Εδώρησε π.χ. το Ίδρυμα στο Υπουργείο Παιδείας 5 πλήρως εξοπλισμένα ειδικά αυτοκίνητα για την μεταφορά μαθητών με ειδικές ανάγκες. Εχορηγήθη ο εξοπλισμός εργαστηρίων φυσικής 55 Λυκείων, προσεφέρθησαν επιχορηγήσεις για έρευνα σε καθηγητές των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων και Πατρών, υποτροφίες σε φοιτητές του Πολυτεχνείου, εδωρήθη στο Υ.Ε.Ν. εξομοιωτής πλεύσεων για την άσκηση των φοιτητών των Ναυτικών Ακαδημιών και διοργανώθησαν σεμινάρια επιμορφώσεως καθηγητών. Ο Νικόλαος Βερνίκος-Ευγενίδης προ του θανάτου του (7-11-2000) είχε προγραμματίσει επίσης την επέκταση του Ιδρύματος και επεστάτησε στην εκπόνηση των σχεδίων για την νέα πτέρυγα, όπου θα εγκαθίστατο το νέο υπερσύγχρονο Πλανητάριο και προεβλέποντο χώροι για πολλές μαθησιακές και εκθεσιακές εκδηλώσεις. Δικαίως ο Βερνίκος-Ευγενίδης μπορεί να ονομασθεί δεύτερος κτίτωρ του Ιδρύματος.

Όλο αυτό το εμπνευσμένο σχέδιο επεκτάσεως και εκσυγχρονισμού του Ιδρύματος Ευγενίδου έφερε εις πέρας, με απόλυτη επιτυχία, ο διάδοχός του στην προεδρία  κ.  Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, ο οποίος συνεχίζει την παράδοση στην διοίκηση των προκατόχων του και στον οποίο οφείλεται και η απαρχή των νέων δραστηριοτήτων του Ιδρύματος σε αρμονική σύνδεση με τις παλιές.

Ναυτικά Χρονικά

Tο περιοδικό Ναυτικά Χρονικά είναι το αρχαιότερο και εγκυρότερο περιοδικό στο χώρο της ελληνικής ναυτιλίας και των διεθνών μεταφορών. Έχοντας συμπληρώσει 90 χρόνια συνεχούς εκδοτικής πορείας, αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς καλύπτοντας σφαιρικά και αντικειμενικά την οικονομία της ναυτιλιακής κοινότητας και όχι μόνο. Τα Ναυτικά Χρονικά βραβεύτηκαν το 2001 από την Ακαδημία Αθηνών, για την πολυετή συμβολή τους στην έγκυρη ναυτιλιακή ενημέρωση.

Κάθε έκδοση του περιοδικού συγκεντρώνει την ιδιαίτερη προσοχή και το ενδιαφέρον όλου του ελληνικού ναυτιλιακού κόσμου, καθώς και των παραναυτιλιακών επαγγελμάτων και όλων των ξένων που θέλουν να έχουν δεσμούς και να παρακολουθούν τις εξελίξεις στην ελληνική και διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα. Τα Ναυτικά Χρονικά ταξιδεύουν πάντα προς το μέλλον και γι΄ αυτό η ύλη τους εμπλουτίστηκε με σελίδες για τις αερομεταφορές και το θαλάσσιο τουρισμό και δημιουργούν μια σειρά ειδικών αφιερωμάτων και τευχών με στόχο την κάλυψη των αναγνωστικών αναγκών του κοινού τους.

Τα Ναυτικά Χρονικά απευθύνονται στον ευρύτερο χώρο της ελληνικής ναυτιλίας, σε τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, δικηγορικά γραφεία, χρηματιστές, μεταφορικές εταιρείες, σε δικαστικούς λειτουργούς καθώς και σε ανώτατους κρατικούς λειτουργούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που συνδέονται και δραστηριοποιούνται στο χώρο των μεταφορών και του διεθνούς εμπορίου.

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας και η ψηφιοποίηση των τευχών του περιοδικού Ναυτικά Χρονικά για τα έτη από το 1931 (τεύχος Ιανουαρίου 1931) έως το 1940 (τεύχος Δεκεμβρίου 1940) και από το 1945 (τεύχος Ιουνίου) έως το 1983 (τεύχος Δεκεμβρίου 1983) έγινε με την αποκλειστική χορηγία του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Μ. ΣΙΜΟΥ εις μνήμην Μαριάνθης Σίμου.

eef.edu.gr