Στην αναζήτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονοτονική ή πολυτονική γραφή. Αν εισάγονται δύο ή περισσότερες λέξεις, πρέπει να είναι χωρισμένες με κενό. Για αναζήτηση αυτούσιας φράσης ή ονόματος, οι λέξεις πρέπει να περικλείονται σε εισαγωγικά. Για αναζήτηση με βάση το αρχικό τμήμα μιας λέξης, προσθέστε στο τέλος της τον χαρακτήρα * (π.χ. ναυτι* για να ψάξετε για ναυτικό και ναυτιλιακό). Για στοχευμένη αναζήτηση, η λέξη πρέπει να είναι γραμμένη όπως ακριβώς είναι στο πρωτότυπο κείμενο. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών γραμμάτων, καθώς και η χρήση σωστού ή καθόλου τονισμού, δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

1η Ιανουαρίου 1931

18 Ενότητες

ΕΡΧΟΜΕΘΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ (Σελίδα 1)Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΜΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ (Σελίδα 3)Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ "ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ" (Σελίδα 5)Η ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΛΗΞΑΝ ΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Σελίδα 6)Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΜΕΝΑΙ ΔΥΣΧΕΡΙΑΙ (Σελίδα 7)Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Σελίδα 9)ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (Σελίδα 10)Ο ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΛΙΜΗΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΜΟΡΦΗΝ ΤΟΥ (Σελίδα 11)Η ΤΑΧΥΤΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ (Σελίδα 13)Ο ΛΙΜΗΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΥΤΟΥ (Σελίδα 15)ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΥΛΗΣ (Σελίδα 16)ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ (Σελίδα 17)ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ - ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΑΓΟΡΑ (Σελίδα 19)ΠΡΟΣΗΡΑΞΕ Ο "ΟΙΝΟΥΣΙΟΣ" ΕΙΣ ΝΙΚΟΛΑΙΕΦ, Η "ΙΣΜΗΝΗ" ΑΚΕΙΛΚΥΣΘΗ ΕΙΣ ΦΙΟΥΜΕ (Σελίδα 21)ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑΙ ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΔΙΚΑΙ (Σελίδα 22)ΠΟΙΑ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΗΡΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΑΣ (Σελίδα 23)ΤΑ S.O.S. ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ (Σελίδα 25)ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΑΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΓΕΙΟΝ (Σελίδα 27)
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας και η ψηφιοποίηση των τευχών του περιοδικού Ναυτικά Χρονικά για τα έτη από το 1931 (τεύχος Ιανουαρίου 1931) έως το 1940 (τεύχος Δεκεμβρίου 1940) και από το 1945 (τεύχος Ιουνίου) έως το 1983 (τεύχος Δεκεμβρίου 1983) έγινε με την αποκλειστική χορηγία του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Μ. ΣΙΜΟΥ εις μνήμην Μαριάνθης Σίμου.

eef.edu.gr