Στην αναζήτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονοτονική ή πολυτονική γραφή. Αν εισάγονται δύο ή περισσότερες λέξεις, πρέπει να είναι χωρισμένες με κενό. Για αναζήτηση αυτούσιας φράσης ή ονόματος, οι λέξεις πρέπει να περικλείονται σε εισαγωγικά. Για αναζήτηση με βάση το αρχικό τμήμα μιας λέξης, προσθέστε στο τέλος της τον χαρακτήρα * (π.χ. ναυτι* για να ψάξετε για ναυτικό και ναυτιλιακό). Για στοχευμένη αναζήτηση, η λέξη πρέπει να είναι γραμμένη όπως ακριβώς είναι στο πρωτότυπο κείμενο. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών γραμμάτων, καθώς και η χρήση σωστού ή καθόλου τονισμού, δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

1η Ιανουαρίου 1933

31 Ενότητες

ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ (Σελίδα 3)Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΙΣ (Σελίδα 4)ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Σελίδα 6)ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΝ ΚΡΙΣΙΝ (Σελίδα 7)ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΕΛΘΩΜΕΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΝ (Σελίδα 9)ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΝ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΑΣ (Σελίδα 11)ΟΙ ΝΩΤΕΡΟΙ ΕΠΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ (Σελίδα 13)ΔΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ (Σελίδα 14)ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ (Σελίδα 15)ΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ ΚΑΙ Η ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ (Σελίδα 18)Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σελίδα 19)Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟΦΟΡΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΙΣ (Σελίδα 22)ΑΙ ΟΡΘΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ (Σελίδα 25)Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΘΑ ΣΩΣΗ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΝ (Σελίδα 27)Η ΑΛΙΕΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ (Σελίδα 29)ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1932 (Σελίδα 33)Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (Σελίδα 35)Ο ΛΙΜΗΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σελίδα 36)Η ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σελίδα 38)Η ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 1932 (Σελίδα 39)Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΗΡΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΑΣ (Σελίδα 42)ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΗΣ ΑΤΜΗΡΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1932 (Σελίδα 48)Η ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΟΥΝΑΒΙΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1932 (Σελίδα 63)Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1932 (Σελίδα 66)ΤΟ ΧΑΛΕΠΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1932 (Σελίδα 73)Η ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 1932 (Σελίδα 81)ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ κ. ΣΚΑΡΠΕΤΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΝ ΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ (Σελίδα 89)Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΣΚΑΡΠΕΤΗ (Σελίδα 90)ΑΙ ΕΙΣ ΔΡΑΧΜΑΣ ΔΑΠΑΝΑΙ ΔΙΑ ΠΛΟΙΑ ΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ (Σελίδα 94)ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΑ ΑΠΕΙΛΗ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΜΑΣ (Σελίδα 95)ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ (Σελίδα 97)
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας και η ψηφιοποίηση των τευχών του περιοδικού Ναυτικά Χρονικά για τα έτη από το 1931 (τεύχος Ιανουαρίου 1931) έως το 1940 (τεύχος Δεκεμβρίου 1940) και από το 1945 (τεύχος Ιουνίου) έως το 1983 (τεύχος Δεκεμβρίου 1983) έγινε με την αποκλειστική χορηγία του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Μ. ΣΙΜΟΥ εις μνήμην Μαριάνθης Σίμου.

eef.edu.gr