Στην αναζήτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονοτονική ή πολυτονική γραφή. Αν εισάγονται δύο ή περισσότερες λέξεις, πρέπει να είναι χωρισμένες με κενό. Για αναζήτηση αυτούσιας φράσης ή ονόματος, οι λέξεις πρέπει να περικλείονται σε εισαγωγικά. Για αναζήτηση με βάση το αρχικό τμήμα μιας λέξης, προσθέστε στο τέλος της τον χαρακτήρα * (π.χ. ναυτι* για να ψάξετε για ναυτικό και ναυτιλιακό). Για στοχευμένη αναζήτηση, η λέξη πρέπει να είναι γραμμένη όπως ακριβώς είναι στο πρωτότυπο κείμενο. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών γραμμάτων, καθώς και η χρήση σωστού ή καθόλου τονισμού, δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

1η Ιανουαρίου 1953

28 Ενότητες

ΠΙΣΤΙΣ ΕΠΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ (Σελίδα 1)Η ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ (Σελίδα 3)ΕΤΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΕΛΠΙΔΩΝ (Σελίδα 4)ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΙΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΝ (Σελίδα 5)ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΩΝ ΥΓΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (Σελίδα 6)ΝΑ ΚΑΤΙΣΧΥΣΩΜΕΝ ΤΩΝ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ (Σελίδα 9)ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΙΚΗΝ ΥΠΟΛΗΨΙΝ (Σελίδα 10)ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗ ΝΕΑ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ (Σελίδα 12)ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΟΠΛΟΝ (Σελίδα 13)ΤΟ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΟΝ "ΠΡΟΒΛΗΜΑ" (Σελίδα 15)ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΙΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ (Σελίδα 16)ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ (Σελίδα 17)ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΗΠΤΕΑ ΜΕΤΡΑ (Σελίδα 18)ΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ (Σελίδα 19)ΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ (Σελίδα 19)ΑΙ ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΙ (Σελίδα 20)1259 ΠΛΟΙΑ, ΤΟΝΝΩΝ ΓΚΡΟΣ 8.726.292 (Σελίδα 21)ΕΤΟΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΤΟ ΑΠΕΛΘΟΝ (Σελίδα 27)ΜΕΙΩΣΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ (Σελίδα 29)Η ΕΚΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (Σελίδα 31)Η ΑΡΓΗΣΑΣΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1952 (Σελίδα 33)Ο ΛΙΜΗΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ (Σελίδα 35)ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ (Σελίδα 39)ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ (Σελίδα 51)ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ (Σελίδα 52)ΕΜΠΟΡΙΟΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ (Σελίδα 57)ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ (Σελίδα 59)ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Σελίδα 61)
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας και η ψηφιοποίηση των τευχών του περιοδικού Ναυτικά Χρονικά για τα έτη από το 1931 (τεύχος Ιανουαρίου 1931) έως το 1940 (τεύχος Δεκεμβρίου 1940) και από το 1945 (τεύχος Ιουνίου) έως το 1983 (τεύχος Δεκεμβρίου 1983) έγινε με την αποκλειστική χορηγία του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Μ. ΣΙΜΟΥ εις μνήμην Μαριάνθης Σίμου.

eef.edu.gr