Στην αναζήτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονοτονική ή πολυτονική γραφή. Αν εισάγονται δύο ή περισσότερες λέξεις, πρέπει να είναι χωρισμένες με κενό. Για αναζήτηση αυτούσιας φράσης ή ονόματος, οι λέξεις πρέπει να περικλείονται σε εισαγωγικά. Για αναζήτηση με βάση το αρχικό τμήμα μιας λέξης, προσθέστε στο τέλος της τον χαρακτήρα * (π.χ. ναυτι* για να ψάξετε για ναυτικό και ναυτιλιακό). Για στοχευμένη αναζήτηση, η λέξη πρέπει να είναι γραμμένη όπως ακριβώς είναι στο πρωτότυπο κείμενο. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών γραμμάτων, καθώς και η χρήση σωστού ή καθόλου τονισμού, δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

1η Ιανουαρίου 1962

32 Ενότητες

ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΚΕΚΤΗΜΕΝΩΝ (Σελίδα 1)ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ Η ΕΥΘΥΝΗ (Σελίδα 3)ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΕΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (Σελίδα 5)ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΩΜΕΝ ΤΗΝ ΠΡΟΕΧΟΥΣΑΝ ΘΕΣΙΝ ΜΑΣ (Σελίδα 7)Η ΣΥΝΔΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝ (Σελίδα 8)Η ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ (Σελίδα 9)Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ (Σελίδα 10)Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (Σελίδα 11)ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΡΚΕΣ ΤΟ ΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΝ; (Σελίδα 13)Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ (Σελίδα 19)Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ (Σελίδα 23)ΤΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ" (Σελίδα 25)ΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΡΟΝ, ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΑΜΑ (Σελίδα 27)ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ (Σελίδα 29)ΑΙ ΤΕΛΕΤΑΙΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ (Σελίδα 37)ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σελίδα 41)ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Σελίδα 43)Η ΑΚΤΗ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΦΑΓΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΝΔΙΚΟΝ (Σελίδα 47)ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ (Σελίδα 49)ΚΑΤΕΧΟΜΕΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ ΘΕΣΙΝ (Σελίδα 54)ΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ (Σελίδα 65)Η ΑΡΓΗΣΑΣΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ (Σελίδα 67)ΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΙΟΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΝ (Σελίδα 69)Η ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΑΙ Η ΑΥΡΙΟΝ (Σελίδα 73)Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1961 (Σελίδα 77)Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1961 (Σελίδα 81)ΑΙ ΑΞΙΑΙ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1961 (Σελίδα 89)ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΟΛΟΙ ΚΑΤΕΡΧΟΝΤΑΙ (Σελίδα 97)ΑΙ ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΣ (Σελίδα 111)ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ (Σελίδα 117)ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Σελίδα 125)Η ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ (Σελίδα 129)
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας και η ψηφιοποίηση των τευχών του περιοδικού Ναυτικά Χρονικά για τα έτη από το 1931 (τεύχος Ιανουαρίου 1931) έως το 1940 (τεύχος Δεκεμβρίου 1940) και από το 1945 (τεύχος Ιουνίου) έως το 1983 (τεύχος Δεκεμβρίου 1983) έγινε με την αποκλειστική χορηγία του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Μ. ΣΙΜΟΥ εις μνήμην Μαριάνθης Σίμου.

eef.edu.gr