Στην αναζήτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονοτονική ή πολυτονική γραφή. Αν εισάγονται δύο ή περισσότερες λέξεις, πρέπει να είναι χωρισμένες με κενό. Για αναζήτηση αυτούσιας φράσης ή ονόματος, οι λέξεις πρέπει να περικλείονται σε εισαγωγικά. Για αναζήτηση με βάση το αρχικό τμήμα μιας λέξης, προσθέστε στο τέλος της τον χαρακτήρα * (π.χ. ναυτι* για να ψάξετε για ναυτικό και ναυτιλιακό). Για στοχευμένη αναζήτηση, η λέξη πρέπει να είναι γραμμένη όπως ακριβώς είναι στο πρωτότυπο κείμενο. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών γραμμάτων, καθώς και η χρήση σωστού ή καθόλου τονισμού, δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

1η Ιουνίου 1964

27 Ενότητες

ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ (Σελίδα 1)ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ (Σελίδα 1)ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σελίδα 11)ΤΟ ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΙΟΝ "ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ" (Σελίδα 13)Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΝ (Σελίδα 13)ΤΟ ΜΠΑΛΚ ΚΑΡΡΙΕΡ (Σελίδα 15)ΛΙΓΗ ΧΑΡΑ ΣΤΗ ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ (Σελίδα 17)ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ ΔΙΑ ΤΟ Ν.Α.Τ. (Σελίδα 17)Η ΕΦΟΠΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ (Σελίδα 19)ΑΜΕΙΩΤΟΣ Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ (Σελίδα 21)ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΕΤΙΑΣ (Σελίδα 21)Η ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΑΒΑΘΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΕΛΙΞΙΑΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (Σελίδα 25)ΦΩΝΕΣ ΑΠ' ΤΑ ΠΕΛΑΓΑ (Σελίδα 25)ΣΥΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΛΙΑΝ ΕΝΔΑΦΕΡΟΝΤΑ (Σελίδα 27)ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Σελίδα 29)ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Σελίδα 31)ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Σελίδα 33)ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ (Σελίδα 33)ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ (Σελίδα 35)ΑΙ ΛΗΦΘΕΙΣΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Σελίδα 37)ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Σελίδα 37)ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Σελίδα 39)Η ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ (Σελίδα 41)ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ (Σελίδα 41)Η ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ (Σελίδα 42)A FORTNIGHTLY ENGLISH SUPPLEMENT (Σελίδα 59)A FORTNIGHTLY ENGLISH SUPPLEMENT (Σελίδα 63)
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας και η ψηφιοποίηση των τευχών του περιοδικού Ναυτικά Χρονικά για τα έτη από το 1931 (τεύχος Ιανουαρίου 1931) έως το 1940 (τεύχος Δεκεμβρίου 1940) και από το 1945 (τεύχος Ιουνίου) έως το 1983 (τεύχος Δεκεμβρίου 1983) έγινε με την αποκλειστική χορηγία του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Μ. ΣΙΜΟΥ εις μνήμην Μαριάνθης Σίμου.

eef.edu.gr