Στην αναζήτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονοτονική ή πολυτονική γραφή. Αν εισάγονται δύο ή περισσότερες λέξεις, πρέπει να είναι χωρισμένες με κενό. Για αναζήτηση αυτούσιας φράσης ή ονόματος, οι λέξεις πρέπει να περικλείονται σε εισαγωγικά. Για αναζήτηση με βάση το αρχικό τμήμα μιας λέξης, προσθέστε στο τέλος της τον χαρακτήρα * (π.χ. ναυτι* για να ψάξετε για ναυτικό και ναυτιλιακό). Για στοχευμένη αναζήτηση, η λέξη πρέπει να είναι γραμμένη όπως ακριβώς είναι στο πρωτότυπο κείμενο. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών γραμμάτων, καθώς και η χρήση σωστού ή καθόλου τονισμού, δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

1η Σεπτεμβρίου 1964

32 Ενότητες

ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ (Σελίδα 1)ΤΟ ΝΑΥΠΗΓΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ κ. Κ. Μ. ΛΑΙΜΟΥ (Σελίδα 11)Ο ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Σελίδα 13)ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (Σελίδα 15)ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΝΑΥΠΗΓΗΣΕΙΣ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ (Σελίδα 17)ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Σελίδα 18)ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΠΜΛΗΡΟΥΤΑΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (Σελίδα 25)ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Σελίδα 27)ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ (Σελίδα 29)ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Σελίδα 31)Η ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ (Σελίδα 37)A FORTNIGHTLY ENGLISH SUPPLEMENT (Σελίδα 58)ΕΠΙΤΥΧΗΣ Η ΠΡΟΒΟΛΗ (Σελίδα 63)ΜΝΗΜΕΙΩΔΗΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (Σελίδα 64)ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΩΣ ΣΥΜΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΙΣ (Σελίδα 65)Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Σελίδα 67)ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ (Σελίδα 70)ΟΙ ΟΜΙΛΗΤΑΙ - ΕΦΟΠΛΙΣΤΑΙ: ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ (Σελίδα 73)ΜΑΝ. ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΝΗΣ: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ (Σελίδα 77)ΙΑΝΝ. Κ. ΚΑΡΡΑΣ: ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ (Σελίδα 80)ΑΛΚ. ΓΡΑΤΣΟΣ: ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (Σελίδα 82)ΚΩΝ. Μ. ΛΑΙΜΟΣ: Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ (Σελίδα 86)ΜΙΧ. ΞΥΛΑΣ: Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΝΟΟΜΟΘΕΣΙΑ (Σελίδα 89)ΜΙΧ. ΛΕΝΤΑΚΗΣ: ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ (Σελίδα 93)ΜΑΡΚΟΣ Ι. ΛΥΡΑΣ: ΤΟ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟΝ (Σελίδα 98)ΤΑΣΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ (Σελίδα 101)ΣΠΥΡΟΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ: ΤΟ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΟΝ (Σελίδα 103)ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ: ΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΝ ΦΟΡΤΗΓΟΝ (Σελίδα 105)Κ. ΣΥΡΜΑΛΑΚΗΣ: ΤΟ ΚΟΣΤΕΡ (Σελίδα 107)ΙΩΑΝ. Λ. ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ: Η ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΙΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ (Σελίδα 109)ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ: ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σελίδα 112)ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ (Σελίδα 114)
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας και η ψηφιοποίηση των τευχών του περιοδικού Ναυτικά Χρονικά για τα έτη από το 1931 (τεύχος Ιανουαρίου 1931) έως το 1940 (τεύχος Δεκεμβρίου 1940) και από το 1945 (τεύχος Ιουνίου) έως το 1983 (τεύχος Δεκεμβρίου 1983) έγινε με την αποκλειστική χορηγία του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Μ. ΣΙΜΟΥ εις μνήμην Μαριάνθης Σίμου.

eef.edu.gr