Στην αναζήτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονοτονική ή πολυτονική γραφή. Αν εισάγονται δύο ή περισσότερες λέξεις, πρέπει να είναι χωρισμένες με κενό. Για αναζήτηση αυτούσιας φράσης ή ονόματος, οι λέξεις πρέπει να περικλείονται σε εισαγωγικά. Για αναζήτηση με βάση το αρχικό τμήμα μιας λέξης, προσθέστε στο τέλος της τον χαρακτήρα * (π.χ. ναυτι* για να ψάξετε για ναυτικό και ναυτιλιακό). Για στοχευμένη αναζήτηση, η λέξη πρέπει να είναι γραμμένη όπως ακριβώς είναι στο πρωτότυπο κείμενο. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών γραμμάτων, καθώς και η χρήση σωστού ή καθόλου τονισμού, δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

15η Ιανουαρίου 1966

45 Ενότητες

ΑΤΕΝΙΖΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΑΥΡΙΟΝ (Σελίδα 1)Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΘΟΡΥΒΩΔΟΥΣ 18ΜΗΝΟΥ (Σελίδα 3)ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΥΕΛΑΝ Η ΓΑΛΗΝΗ (Σελίδα 5)ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΝΕΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ (Σελίδα 7)ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ (Σελίδα 9)ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΠΛΟΙΟΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Σελίδα 11)ΕΤΟΣ ΓΟΝΙΜΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ (Σελίδα 13)ΤΟ ΠΕΡΙ Ν.Α.Τ. ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ (Σελίδα 15)ΚΑΙ Ο ΑΓΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ (Σελίδα 17)ΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ (Σελίδα 19)ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΟΧΘΟΥ (Σελίδα 21)ΤΩ ΚΑΙΡΩ ΕΚΕΙΝΩ (Σελίδα 27)ΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ (Σελίδα 29)Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΤΩΝ "ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ" (Σελίδα 31)ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΑΙ (Σελίδα 35)ΕΞΕΛΙΧΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (Σελίδα 39)ΤΑ "ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ" (Σελίδα 43)ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ (Σελίδα 47)Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΙΕΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ (Σελίδα 51)Η ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (Σελίδα 55)ΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 1965 (Σελίδα 67)ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ (Σελίδα 69)Ο Ο.Λ.Π. ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ (Σελίδα 72)Η ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Σελίδα 74)Ο ΛΙΜΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ (Σελίδα 76)ΠΡΟΟΠΤΙΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Σελίδα 81)Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΜΑΣ: ΗΥΞΗΜΕΝΗ ΕΙΣ ΤΟΝΝΑΖ, ΠΟΙΟΤΙΚΩΣ ΣΤΑΣΙΜΟΣ (Σελίδα 85)Η ΑΡΓΟΥΣΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ (Σελίδα 98)ΕΥΡΥΤΑΤΟΝ ΤΟ ΝΑΥΠΗΓΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Σελίδα 99)ΠΟΣΟΤΙΚΗ Η ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (Σελίδα 101)ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1965 (Σελίδα 103)ΑΙ ΔΥΟ ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΙΟΙ ΓΡΑΜΜΑΙ (Σελίδα 107)ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑΝ (Σελίδα 111)Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (Σελίδα 113)Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΟΡΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ: ΤΑ ΑΓΩΝΙΩΔΗ ΠΡΟΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ (Σελίδα 115)Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΙΣ (Σελίδα 116)Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1965 (Σελίδα 119)ΟΙ ΝΑΥΛΟΙ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ (Σελίδα 133)ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 19651 (Σελίδα 135)Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (Σελίδα 143)Η ΚΑΤΑ ΧΩΡΑΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ (Σελίδα 165)ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ (Σελίδα 179)ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Σελίδα 184)ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ (Σελίδα 187)A FORTNIGHTLY ENGLISH SUPPLEMENT (Σελίδα 209)
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας και η ψηφιοποίηση των τευχών του περιοδικού Ναυτικά Χρονικά για τα έτη από το 1931 (τεύχος Ιανουαρίου 1931) έως το 1940 (τεύχος Δεκεμβρίου 1940) και από το 1945 (τεύχος Ιουνίου) έως το 1983 (τεύχος Δεκεμβρίου 1983) έγινε με την αποκλειστική χορηγία του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Μ. ΣΙΜΟΥ εις μνήμην Μαριάνθης Σίμου.

eef.edu.gr