Στην αναζήτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονοτονική ή πολυτονική γραφή. Αν εισάγονται δύο ή περισσότερες λέξεις, πρέπει να είναι χωρισμένες με κενό. Για αναζήτηση αυτούσιας φράσης ή ονόματος, οι λέξεις πρέπει να περικλείονται σε εισαγωγικά. Για αναζήτηση με βάση το αρχικό τμήμα μιας λέξης, προσθέστε στο τέλος της τον χαρακτήρα * (π.χ. ναυτι* για να ψάξετε για ναυτικό και ναυτιλιακό). Για στοχευμένη αναζήτηση, η λέξη πρέπει να είναι γραμμένη όπως ακριβώς είναι στο πρωτότυπο κείμενο. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών γραμμάτων, καθώς και η χρήση σωστού ή καθόλου τονισμού, δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

15η Ιανουαρίου 1968

46 Ενότητες

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (Σελίδα 1)ΠΡΟΩΡΙΣΤΑΙ ΝΑ ΖΗΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΖΗΣΗ (Σελίδα 5)Η ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΑΙ Η ΑΥΡΙΟΝ (Σελίδα 7)ΙΚΑΝΑ ΚΑΙ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ (Σελίδα 9)Ο ΕΙΣΦΕΡΩΝ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΛΑΔΟΣ (Σελίδα 11)ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ (Σελίδα 13)Η ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ (Σελίδα 15)ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ 1967 (Σελίδα 17)ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ Δ.Σ.Ε.Ν. (Σελίδα 21)ΔΙΑ ΤΟ 1968 (Σελίδα 23)ΠΟΛΛΑ ΕΠΕΤΕΛΕΣΘΗΣΑΝ (Σελίδα 25)ΗΥΞΗΜΕΝΟΝ ΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ (Σελίδα 27)ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ (Σελίδα 29)Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ (ΜΑΙΟΣ 1967) (Σελίδα 35)ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟΝ Ν.Α.Τ. ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΙΚΟΝ ΜΑΣ (Σελίδα 37)"ΕΛΛΗΝΙΚΗ" Α.Ε. (Σελίδα 47)ΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ Ν. ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ (Σελίδα 51)Η ΟΡΙΕΝΤ - ΜΙΝΤ ΗΣΤ ΛΑΙΝ (Σελίδα 52)ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡ. ΣΑΡΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ: ΔΥΟ ΓΡΑΜΜΑΙ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ - ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (Σελίδα 56)ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ ΜΑΣ (Σελίδα 60)ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ (Σελίδα 75)Ο ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΛΙΜΗΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1967 (Σελίδα 77)Ο ΛΙΜΗΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ 1968 (Σελίδα 81)Ο ΛΙΜΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Σελίδα 85)ΛΙΜΗΝ ΠΑΤΡΩΝ: ΕΘΝΙΚΟΣ (Σελίδα 87)ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΙΝ ΤΩΝ SD14 (Σελίδα 92)ΜΠΑΛΚ ΚΑΡΡΙΕΡΣ 33.000 ΤΟΝΝΩΝ (Σελίδα 93)Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡΤΑΝΚΕΡΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 200.000 ΤΟΝ. (Σελίδα 97)ΑΝΕΠΙΛΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ (Σελίδα 101)ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1967 (Σελίδα 107)Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΜΑΣ: ΗΥΞΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝΝΑΖ, ΒΕΛΤΙΟΥΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΣ (Σελίδα 124)ΤΕΡΑΣΤΙΟΝ ΤΟ ΝΑΥΠΗΓΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Σελίδα 139)ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΤΟΝΝΑΖ (Σελίδα 145)ΠΟΣΟΙ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ ΣΤΟΛΟΝ (Σελίδα 149)ΤΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 1967 (Σελίδα 153)ΑΙ ΔΥΟ ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΙΟΙ ΓΡΑΜΜΑΙ (Σελίδα 157)ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ (Σελίδα 159)Η ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1967 (Σελίδα 161)ΚΟΣΤΕΡ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ Η ΕΠΙΒΙΩΣΙΣ ΤΟΥ (Σελίδα 171)Η ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ ΤΟΥ 1967 (Σελίδα 173)ΓΝΩΣΤΟΙ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΡΟΙ (Σελίδα 187)ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ (Σελίδα 204)ΠΡΟΣ ΤΗ ΕΠΑΥΞΗΣΙΝ ΤΩΝ ΕΞ ΑΥΤΗΣ ΠΟΡΩΝ (Σελίδα 251)ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ (Σελίδα 252)ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Σελίδα 261)A FORTNIGHTLY ENGLISH SUPPLEMENT (Σελίδα 285)
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας και η ψηφιοποίηση των τευχών του περιοδικού Ναυτικά Χρονικά για τα έτη από το 1931 (τεύχος Ιανουαρίου 1931) έως το 1940 (τεύχος Δεκεμβρίου 1940) και από το 1945 (τεύχος Ιουνίου) έως το 1983 (τεύχος Δεκεμβρίου 1983) έγινε με την αποκλειστική χορηγία του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Μ. ΣΙΜΟΥ εις μνήμην Μαριάνθης Σίμου.

eef.edu.gr