Στην αναζήτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονοτονική ή πολυτονική γραφή. Αν εισάγονται δύο ή περισσότερες λέξεις, πρέπει να είναι χωρισμένες με κενό. Για αναζήτηση αυτούσιας φράσης ή ονόματος, οι λέξεις πρέπει να περικλείονται σε εισαγωγικά. Για αναζήτηση με βάση το αρχικό τμήμα μιας λέξης, προσθέστε στο τέλος της τον χαρακτήρα * (π.χ. ναυτι* για να ψάξετε για ναυτικό και ναυτιλιακό). Για στοχευμένη αναζήτηση, η λέξη πρέπει να είναι γραμμένη όπως ακριβώς είναι στο πρωτότυπο κείμενο. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών γραμμάτων, καθώς και η χρήση σωστού ή καθόλου τονισμού, δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

15η Φεβρουαρίου 1970

23 Ενότητες

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (Σελίδα 1)ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ (Σελίδα 3)ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (Σελίδα 7)ΠΡΟΟΔΕΥΟΜΕΝ ΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΚΑΦΩΝ (Σελίδα 9)ΧΙΛΙΟΙ ΘΑ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΓΩΝΤΑΙ ΕΤΗΣΙΩΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΙΔΡΥΟΜΕΝΑΣ ΣΧΟΛΑΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ (Σελίδα 11)ΕΠΙΚΕΙΝΤΑΙ ΝΕΑΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΩΝ (Σελίδα 13)ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ ΠΡΟΠΟΛΗΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ «ΤΕΛΕΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ» (Σελίδα 17)ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ Ν.Α.Τ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ (Σελίδα 19)Ο ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΕΦΟΠΛΙΣΜΟ (Σελίδα 21)ΗΡΩΟΠΟΙΗΣΙΣ (Σελίδα 23)ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΙΧΙΟΛΟΓΙΑ (Σελίδα 25)Η ΧΘΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡΟΝ (Σελίδα 27)ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Σελίδα 29)Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Σελίδα 31)ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Σελίδα 33)Η ΑΛΙΕΙΑ (Σελίδα 35)ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ (Σελίδα 39)ΠΩΣ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Σελίδα 41)ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Σελίδα 45)ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ (Σελίδα 51)Η ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ (Σελίδα 53)ΤΑ Ο.Β.Ο.: ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΓΚΟΣ (Σελίδα 54)A FORTNIGHTLY ENGLISH SUPPLEMENT (Σελίδα 79)
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας και η ψηφιοποίηση των τευχών του περιοδικού Ναυτικά Χρονικά για τα έτη από το 1931 (τεύχος Ιανουαρίου 1931) έως το 1940 (τεύχος Δεκεμβρίου 1940) και από το 1945 (τεύχος Ιουνίου) έως το 1983 (τεύχος Δεκεμβρίου 1983) έγινε με την αποκλειστική χορηγία του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Μ. ΣΙΜΟΥ εις μνήμην Μαριάνθης Σίμου.

eef.edu.gr