Στην αναζήτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονοτονική ή πολυτονική γραφή. Αν εισάγονται δύο ή περισσότερες λέξεις, πρέπει να είναι χωρισμένες με κενό. Για αναζήτηση αυτούσιας φράσης ή ονόματος, οι λέξεις πρέπει να περικλείονται σε εισαγωγικά. Για αναζήτηση με βάση το αρχικό τμήμα μιας λέξης, προσθέστε στο τέλος της τον χαρακτήρα * (π.χ. ναυτι* για να ψάξετε για ναυτικό και ναυτιλιακό). Για στοχευμένη αναζήτηση, η λέξη πρέπει να είναι γραμμένη όπως ακριβώς είναι στο πρωτότυπο κείμενο. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών γραμμάτων, καθώς και η χρήση σωστού ή καθόλου τονισμού, δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

1η Ιουνίου 1972

page 44

24 Ενότητες

Ο ΑΜΕΣΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Σελίδα 1)ΑΙ ΜΕΛΛΟΥΣΑΙ ΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΝΑΓΚΑΙ (Σελίδα 3)ΣΤΟΧΟΣ Η ΔΩΡΕΑΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ (Σελίδα 4)ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ (Σελίδα 7)ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ (Σελίδα 13)ΜΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΩΝ (Σελίδα 23)ΑΘΡΟΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΙ ΦΟΡΤΗΓΙΔΟΦΟΡΩΝ (Σελίδα 25)ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΠΕΡΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ (Σελίδα 26)ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΙΚΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟΝ (Σελίδα 27)Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ (Σελίδα 29)ΤΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (Σελίδα 33)Ο ΛΙΜΗΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σελίδα 35)ΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ (Σελίδα 39)ΚΑΘΕΙΛΚΥΣΘΗ ΤΟ ΠΕΜΠΤΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ (Σελίδα 41)ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Σελίδα 45)Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Σελίδα 46)ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ Η ΣΥΜΒΟΛΗΤ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΙΝ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΑΣ (Σελίδα 49)ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΙΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1971 (Σελίδα 50)ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Σελίδα 55)ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ (Σελίδα 57)ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Σελίδα 63)ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ (Σελίδα 69)Η ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ (Σελίδα 70)A FORTNIGHTLY ENGLISH SUPPLEMENT (Σελίδα 99)
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας και η ψηφιοποίηση των τευχών του περιοδικού Ναυτικά Χρονικά για τα έτη από το 1931 (τεύχος Ιανουαρίου 1931) έως το 1940 (τεύχος Δεκεμβρίου 1940) και από το 1945 (τεύχος Ιουνίου) έως το 1983 (τεύχος Δεκεμβρίου 1983) έγινε με την αποκλειστική χορηγία του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Μ. ΣΙΜΟΥ εις μνήμην Μαριάνθης Σίμου.

eef.edu.gr