Στην αναζήτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονοτονική ή πολυτονική γραφή. Αν εισάγονται δύο ή περισσότερες λέξεις, πρέπει να είναι χωρισμένες με κενό. Για αναζήτηση αυτούσιας φράσης ή ονόματος, οι λέξεις πρέπει να περικλείονται σε εισαγωγικά. Για αναζήτηση με βάση το αρχικό τμήμα μιας λέξης, προσθέστε στο τέλος της τον χαρακτήρα * (π.χ. ναυτι* για να ψάξετε για ναυτικό και ναυτιλιακό). Για στοχευμένη αναζήτηση, η λέξη πρέπει να είναι γραμμένη όπως ακριβώς είναι στο πρωτότυπο κείμενο. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών γραμμάτων, καθώς και η χρήση σωστού ή καθόλου τονισμού, δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

1η Ιουνίου 1973

23 Ενότητες

ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ (Σελίδα 1)ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΟΝ ΤΟΥ Κ. Ν. ΜΑΚΑΡΕΖΟΥ (Σελίδα 4)Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ (Σελίδα 11)ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ, ΟΛΙΓΩΤΕΡΟΙ ΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ (Σελίδα 15)ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΙΝ ΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΝ ΜΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ (Σελίδα 17)ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟΝ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΕΣΤΟΙΧΙΣΕ 4.355 ΕΚΑΤΟΜ. ΔΟΛΛΑΡΙΩΝ (Σελίδα 19)Ο ΛΙΜΗΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σελίδα 22)ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Σελίδα 25)ΕΠΙΤΑΞΙΣ ΚΑΤΕΣΧΗΜΕΝΟΥ ΠΛΟΙΟΥ (Σελίδα 27)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ (Σελίδα 28)Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Σελίδα 30)ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΩΚΕΑΝΟΥΣ (Σελίδα 32)ΕΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟ 1972 (Σελίδα 33)ΕΙΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1972 ΑΝΑΦΕΡΘΗ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ. ΣΤΡ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ (Σελίδα 35)ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ (Σελίδα 40)Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ (Σελίδα 45)Η ΧΘΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡΟΝ (Σελίδα 50)ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ (Σελίδα 51)ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Σελίδα 53)ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Σελίδα 55)ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ (Σελίδα 59)Η ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ (Σελίδα 62)A FORTNIGHTLY ENGLISH SUPPLEMENT (Σελίδα 91)
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας και η ψηφιοποίηση των τευχών του περιοδικού Ναυτικά Χρονικά για τα έτη από το 1931 (τεύχος Ιανουαρίου 1931) έως το 1940 (τεύχος Δεκεμβρίου 1940) και από το 1945 (τεύχος Ιουνίου) έως το 1983 (τεύχος Δεκεμβρίου 1983) έγινε με την αποκλειστική χορηγία του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Μ. ΣΙΜΟΥ εις μνήμην Μαριάνθης Σίμου.

eef.edu.gr