Στην αναζήτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονοτονική ή πολυτονική γραφή. Αν εισάγονται δύο ή περισσότερες λέξεις, πρέπει να είναι χωρισμένες με κενό. Για αναζήτηση αυτούσιας φράσης ή ονόματος, οι λέξεις πρέπει να περικλείονται σε εισαγωγικά. Για αναζήτηση με βάση το αρχικό τμήμα μιας λέξης, προσθέστε στο τέλος της τον χαρακτήρα * (π.χ. ναυτι* για να ψάξετε για ναυτικό και ναυτιλιακό). Για στοχευμένη αναζήτηση, η λέξη πρέπει να είναι γραμμένη όπως ακριβώς είναι στο πρωτότυπο κείμενο. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών γραμμάτων, καθώς και η χρήση σωστού ή καθόλου τονισμού, δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

15η Αυγούστου 1974

23 Ενότητες

ΠΑΡΩΝ Ο ΕΦΟΠΛΙΣΜΟΣ (Σελίδα 1)ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ (Σελίδα 3)Η ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ ΤΗΣ 1ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 (Σελίδα 11)ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΝ ΠΡΑΞΙΝ (Σελίδα 12)ΧΩΛΑΙΝΟΥΝ ΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ΤΟΥ Ν.Α.Τ. (Σελίδα 13)ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΩΡΩΝ (Σελίδα 14)Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ (Σελίδα 15)ΤΑ ΕΚΚΡΕΜΗ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (Σελίδα 16)ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΑ ΝΑΥΠΗΓΙΑ (Σελίδα 17)ΚΑΘΕΙΛΚΥΣΘΗ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΠΑΛΚ ΚΑΡΡΙΕΡ 43.000 ΤΟΝ. (Σελίδα 19)Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ (Σελίδα 20)Ο ΛΙΜΗΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σελίδα 23)ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ (Σελίδα 24)Η ΧΘΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡΟΝ (Σελίδα 25)ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Σελίδα 26)Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Σελίδα 29)ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Σελίδα 30)ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ (Σελίδα 32)ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Σελίδα 35)ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ (Σελίδα 39)Η ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ (Σελίδα 40)Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (Σελίδα 43)A FORTNIGHTLY ENGLISH SUPPLEMENT (Σελίδα 59)
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας και η ψηφιοποίηση των τευχών του περιοδικού Ναυτικά Χρονικά για τα έτη από το 1931 (τεύχος Ιανουαρίου 1931) έως το 1940 (τεύχος Δεκεμβρίου 1940) και από το 1945 (τεύχος Ιουνίου) έως το 1983 (τεύχος Δεκεμβρίου 1983) έγινε με την αποκλειστική χορηγία του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Μ. ΣΙΜΟΥ εις μνήμην Μαριάνθης Σίμου.

eef.edu.gr