Στην αναζήτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονοτονική ή πολυτονική γραφή. Αν εισάγονται δύο ή περισσότερες λέξεις, πρέπει να είναι χωρισμένες με κενό. Για αναζήτηση αυτούσιας φράσης ή ονόματος, οι λέξεις πρέπει να περικλείονται σε εισαγωγικά. Για αναζήτηση με βάση το αρχικό τμήμα μιας λέξης, προσθέστε στο τέλος της τον χαρακτήρα * (π.χ. ναυτι* για να ψάξετε για ναυτικό και ναυτιλιακό). Για στοχευμένη αναζήτηση, η λέξη πρέπει να είναι γραμμένη όπως ακριβώς είναι στο πρωτότυπο κείμενο. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών γραμμάτων, καθώς και η χρήση σωστού ή καθόλου τονισμού, δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

15η Σεπτεμβρίου 1974

page 37

26 Ενότητες

ΥΠΕΡΕΒΗ ΗΔΗ ΤΑ 50 ΕΚ. ΔΟΛ. Η ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΜΟΥ (Σελίδα 1)Ο Κ. ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΟΣΟΥΣ ΕΙΣΕΦΕΡΟΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σελίδα 3)ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ (Σελίδα 5)Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ (Σελίδα 14)ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ (Σελίδα 15)Η ΛΕΙΨΑΝΔΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟΝ ΤΗς ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (Σελίδα 17)ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΞΕΝΑ ΠΛΟΙΑ (Σελίδα 23)ΤΑ ΝΑΥΤΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (Σελίδα 25)ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1975 Η ΔΙΩΡΥΞ ΤΟΥ ΣΟΥΕΖ (Σελίδα 31)ΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΙΑ ΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ (Σελίδα 35)Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΤΩΝ ΧΥΔΗΝ ΦΟΡΤΙΩΝ (Σελίδα 36)Ο ΛΙΜΗΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σελίδα 38)Η ΧΘΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡΟΝ (Σελίδα 39)ΟΙ ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΑΙ (Σελίδα 40)ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Σελίδα 43)Η ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ Η ΚΑΛΗ ΠΙΣΤΙΣ (Σελίδα 47)Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΚΑΣ (Σελίδα 47)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ (Σελίδα 48)ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Σελίδα 48)Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Σελίδα 54)ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ (Σελίδα 56)ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Σελίδα 59)ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ (Σελίδα 65)Η ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ (Σελίδα 67)Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (Σελίδα 70)A FORTNIGHTLY ENGLISH SUPPLEMENT (Σελίδα 83)
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας και η ψηφιοποίηση των τευχών του περιοδικού Ναυτικά Χρονικά για τα έτη από το 1931 (τεύχος Ιανουαρίου 1931) έως το 1940 (τεύχος Δεκεμβρίου 1940) και από το 1945 (τεύχος Ιουνίου) έως το 1983 (τεύχος Δεκεμβρίου 1983) έγινε με την αποκλειστική χορηγία του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Μ. ΣΙΜΟΥ εις μνήμην Μαριάνθης Σίμου.

eef.edu.gr