Στην αναζήτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονοτονική ή πολυτονική γραφή. Αν εισάγονται δύο ή περισσότερες λέξεις, πρέπει να είναι χωρισμένες με κενό. Για αναζήτηση αυτούσιας φράσης ή ονόματος, οι λέξεις πρέπει να περικλείονται σε εισαγωγικά. Για αναζήτηση με βάση το αρχικό τμήμα μιας λέξης, προσθέστε στο τέλος της τον χαρακτήρα * (π.χ. ναυτι* για να ψάξετε για ναυτικό και ναυτιλιακό). Για στοχευμένη αναζήτηση, η λέξη πρέπει να είναι γραμμένη όπως ακριβώς είναι στο πρωτότυπο κείμενο. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών γραμμάτων, καθώς και η χρήση σωστού ή καθόλου τονισμού, δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

1η Αυγούστου 1975

24 Ενότητες

ΗΓΝΟΗΘΗ Η ΝΑΥΤΙΛΙΑ (Σελίδα 1)ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ (Σελίδα 2)Η ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ (Σελίδα 8)ΑΤΟΜΙΚΑΙ ΔΩΡΕΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ (Σελίδα 13)Ο ΚΩΔΙΞ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (Σελίδα 15)Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Σελίδα 17)Η Δ.Ο.Μ. ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΠΑΛΙΝ ΕΙΣ ΤΟ "ΧΑΡΑΤΣΙ" (Σελίδα 19)ΚΡΑΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ (Σελίδα 21)ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ Ν. 29/1975 (Σελίδα 25)ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΖΗΤΕΙ Η ΕΝΩΣΙΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (Σελίδα 27)Ο ΛΙΜΗΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σελίδα 28)ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ (Σελίδα 30)ΕΝΑ ΚΑΘΕ ΤΟΣΟ (Σελίδα 31)ΘΡΥΛΟΙ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Σελίδα 32)ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Σελίδα 33)Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Σελίδα 37)ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Σελίδα 38)ΒΑΣΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ ΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ (Σελίδα 39)ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ (Σελίδα 43)ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Σελίδα 45)ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ (Σελίδα 50)Η ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ (Σελίδα 51)Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (Σελίδα 55)A FORTNIGHTLY ENGLISH SUPPLEMENT (Σελίδα 71)
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας και η ψηφιοποίηση των τευχών του περιοδικού Ναυτικά Χρονικά για τα έτη από το 1931 (τεύχος Ιανουαρίου 1931) έως το 1940 (τεύχος Δεκεμβρίου 1940) και από το 1945 (τεύχος Ιουνίου) έως το 1983 (τεύχος Δεκεμβρίου 1983) έγινε με την αποκλειστική χορηγία του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Μ. ΣΙΜΟΥ εις μνήμην Μαριάνθης Σίμου.

eef.edu.gr