Στην αναζήτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονοτονική ή πολυτονική γραφή. Αν εισάγονται δύο ή περισσότερες λέξεις, πρέπει να είναι χωρισμένες με κενό. Για αναζήτηση αυτούσιας φράσης ή ονόματος, οι λέξεις πρέπει να περικλείονται σε εισαγωγικά. Για αναζήτηση με βάση το αρχικό τμήμα μιας λέξης, προσθέστε στο τέλος της τον χαρακτήρα * (π.χ. ναυτι* για να ψάξετε για ναυτικό και ναυτιλιακό). Για στοχευμένη αναζήτηση, η λέξη πρέπει να είναι γραμμένη όπως ακριβώς είναι στο πρωτότυπο κείμενο. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών γραμμάτων, καθώς και η χρήση σωστού ή καθόλου τονισμού, δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

15η Αυγούστου 1975

23 Ενότητες

ΠΡΟΣ ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ (Σελίδα 1)ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ (Σελίδα 4)Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ (Σελίδα 14)ΠΑΝΤΟΧΟΘΕΝ ΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ (Σελίδα 17)Ο ΑΡΑΒΙΚΟΣ ΕΦΟΠΛΙΣΜΟΣ (Σελίδα 18)ΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 1974 (Σελίδα 19)ΝΑΥΤΙΛΙΑ- ΝΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑ- ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ (Σελίδα 20)Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Σελίδα 23)ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟΝ ΤΟΥ "ΣΗΓΚΑΛ" ΚΑΙ ΑΙ ΣΗΜΑΙΑΙ ΑΣΥΔΟΣΙΑΣ (Σελίδα 25)ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ Ν. 29/1975 (Σελίδα 27)Ο ΛΙΜΗΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σελίδα 28)ΕΝΑ ΚΑΘΕ ΤΟΣΟ (Σελίδα 29)ΝΕΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (Σελίδα 30)ΒΑΣΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ ΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ (Σελίδα 33)ΘΡΥΛΟΙ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Σελίδα 39)ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Σελίδα 40)Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Σελίδα 41)ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ (Σελίδα 42)ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Σελίδα 45)ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ (Σελίδα 48)Η ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ (Σελίδα 49)Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (Σελίδα 53)A FORTNIGHTLY ENGLISH SUPPLEMENT (Σελίδα 67)
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας και η ψηφιοποίηση των τευχών του περιοδικού Ναυτικά Χρονικά για τα έτη από το 1931 (τεύχος Ιανουαρίου 1931) έως το 1940 (τεύχος Δεκεμβρίου 1940) και από το 1945 (τεύχος Ιουνίου) έως το 1983 (τεύχος Δεκεμβρίου 1983) έγινε με την αποκλειστική χορηγία του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Μ. ΣΙΜΟΥ εις μνήμην Μαριάνθης Σίμου.

eef.edu.gr