Στην αναζήτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονοτονική ή πολυτονική γραφή. Αν εισάγονται δύο ή περισσότερες λέξεις, πρέπει να είναι χωρισμένες με κενό. Για αναζήτηση αυτούσιας φράσης ή ονόματος, οι λέξεις πρέπει να περικλείονται σε εισαγωγικά. Για αναζήτηση με βάση το αρχικό τμήμα μιας λέξης, προσθέστε στο τέλος της τον χαρακτήρα * (π.χ. ναυτι* για να ψάξετε για ναυτικό και ναυτιλιακό). Για στοχευμένη αναζήτηση, η λέξη πρέπει να είναι γραμμένη όπως ακριβώς είναι στο πρωτότυπο κείμενο. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών γραμμάτων, καθώς και η χρήση σωστού ή καθόλου τονισμού, δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

1η Φεβρουαρίου 1978

20 Ενότητες

ΠΙΣΤΙΣ ΕΠΙ ΤΗΝ ΑΥΡΙΟΝ (Σελίδα 1)ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ (Σελίδα 2)Η ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ (Σελίδα 10)Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ (Σελίδα 15)ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΤΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΕΩΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1974 - 1977 ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 1978 (Σελίδα 17)ΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ (Σελίδα 20)ΤΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΝ (Σελίδα 21)ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ...ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΕΠΟΧΗΣ (Σελίδα 24)Α' ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Σελίδα 27)ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΜΕΤΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σελίδα 28)ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Σελίδα 30)ΘΡΥΛΟΙ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Σελίδα 34)Ο ΛΙΜΗΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σελίδα 35)ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Σελίδα 37)ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Σελίδα 40)ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σελίδα 41)ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ (Σελίδα 43)ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Σελίδα 47)ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ (Σελίδα 53)A FORTNIGHTLY ENGLISH SUPPLEMENT (Σελίδα 77)
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας και η ψηφιοποίηση των τευχών του περιοδικού Ναυτικά Χρονικά για τα έτη από το 1931 (τεύχος Ιανουαρίου 1931) έως το 1940 (τεύχος Δεκεμβρίου 1940) και από το 1945 (τεύχος Ιουνίου) έως το 1983 (τεύχος Δεκεμβρίου 1983) έγινε με την αποκλειστική χορηγία του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Μ. ΣΙΜΟΥ εις μνήμην Μαριάνθης Σίμου.

eef.edu.gr