Στην αναζήτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονοτονική ή πολυτονική γραφή. Αν εισάγονται δύο ή περισσότερες λέξεις, πρέπει να είναι χωρισμένες με κενό. Για αναζήτηση αυτούσιας φράσης ή ονόματος, οι λέξεις πρέπει να περικλείονται σε εισαγωγικά. Για αναζήτηση με βάση το αρχικό τμήμα μιας λέξης, προσθέστε στο τέλος της τον χαρακτήρα * (π.χ. ναυτι* για να ψάξετε για ναυτικό και ναυτιλιακό). Για στοχευμένη αναζήτηση, η λέξη πρέπει να είναι γραμμένη όπως ακριβώς είναι στο πρωτότυπο κείμενο. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών γραμμάτων, καθώς και η χρήση σωστού ή καθόλου τονισμού, δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

15η Ιουνίου 1978

22 Ενότητες

ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ (Σελίδα 1)Η ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ (Σελίδα 7)Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ (Σελίδα 10)Ο ΟΙΚΟΣ Ν. ΠΑΠΑΛΙΟΥ (Σελίδα 12)ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Ν. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Σελίδα 13)ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 78 (Σελίδα 14)ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΠΤΑΝ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜ. ΠΑΤΕΡΑ (Σελίδα 15)Η ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 3.000 ΚΟΡ. (Σελίδα 16)ΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑΙ ΜΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΙ ΚΑΙ Η ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (Σελίδα 17)ΛΙΒΕΛΛΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ (Σελίδα 22)Η ΖΗΤΗΣΙΣ ΝΕΟΤΕΥΚΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ 1977-1987 (Σελίδα 23)ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ Η ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΑΣ (Σελίδα 25)Η Π.Ν.Ο ΖΗΤΕΙ ΑΥΞΗΣΙΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΤΑ 30% ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΝ ΣΕΙΡΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ (Σελίδα 26)ΘΡΥΛΟΙ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Σελίδα 28)Ο ΛΙΜΗΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σελίδα 29)ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Σελίδα 31)ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Σελίδα 33)ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σελίδα 35)Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΩΝ (Σελίδα 36)ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ (Σελίδα 39)ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Σελίδα 44)A FORTNIGHTLY ENGISH SUPPLEMENT (Σελίδα 68)
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας και η ψηφιοποίηση των τευχών του περιοδικού Ναυτικά Χρονικά για τα έτη από το 1931 (τεύχος Ιανουαρίου 1931) έως το 1940 (τεύχος Δεκεμβρίου 1940) και από το 1945 (τεύχος Ιουνίου) έως το 1983 (τεύχος Δεκεμβρίου 1983) έγινε με την αποκλειστική χορηγία του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Μ. ΣΙΜΟΥ εις μνήμην Μαριάνθης Σίμου.

eef.edu.gr