Στην αναζήτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονοτονική ή πολυτονική γραφή. Αν εισάγονται δύο ή περισσότερες λέξεις, πρέπει να είναι χωρισμένες με κενό. Για αναζήτηση αυτούσιας φράσης ή ονόματος, οι λέξεις πρέπει να περικλείονται σε εισαγωγικά. Για αναζήτηση με βάση το αρχικό τμήμα μιας λέξης, προσθέστε στο τέλος της τον χαρακτήρα * (π.χ. ναυτι* για να ψάξετε για ναυτικό και ναυτιλιακό). Για στοχευμένη αναζήτηση, η λέξη πρέπει να είναι γραμμένη όπως ακριβώς είναι στο πρωτότυπο κείμενο. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών γραμμάτων, καθώς και η χρήση σωστού ή καθόλου τονισμού, δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

1η Ιανουαρίου 1932

page 9

35 Ενότητες

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΑΣ (Σελίδα 7)Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Σελίδα 9)ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Σελίδα 10)ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Σελίδα 12)"ΤΟ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΟΝ" (Σελίδα 15)Ο ΝΑΥΤΗΣ ΩΣ ΕΜΠΟΡΟΣ (Σελίδα 16)Η ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΚΡΕΜΑΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (Σελίδα 17)ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ (Σελίδα 19)ΑΙΣΙΟΠΛΟΟΥΜΕΝ Ή "ΣΤΡΑΒΑΡΜΕΝΙΖΟΜΕΝ"; (Σελίδα 21)ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΙΝ (Σελίδα 23)ΠΟΙΑ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΗΡΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΑΣ (Σελίδα 24)ΕΝΩ Η ΚΑΤΑΙΓΙΣ ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΣΩΜΑΤΟΥΤΑΙ (Σελίδα 29)ΕΝΩ Η ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ ΠΛΗΣΣΕΤΑΙ (Σελίδα 32)Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (Σελίδα 33)ΠΕΡΙ ΕΚΔΙΚΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (Σελίδα 34)Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΛΗ ΠΙΣΤΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ (Σελίδα 37)Η ΜΗΧΑΝΗ ΔΗΖΕΛ ΚΑΙ Η ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΑΣ (Σελίδα 39)ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΙΝ ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ (Σελίδα 41)Η ΣΙΔΗΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΣ (Σελίδα 43)Η ΝΑΥΠΗΓΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ (Σελίδα 44)ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Σελίδα 45)ΥΠΟ ΝΕΑΝ ΜΟΡΦΗΝ Ο ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΛΙΜΗΝ (Σελίδα 47)Η ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΘΕΣΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Σελίδα 48)ΟΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΗΣ Ε. ΖΩΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Σελίδα 49)Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ (Σελίδα 50)ΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΒΑΛΛΑΣ (Σελίδα 51)ΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Σελίδα 52)Η ΔΥΣΠΡΑΓΙΑ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΙΣ ΕΚΥΡΙΑΡΧΗΣΑΝ (Σελίδα 54)ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΝ ΚΑΙ ΓΑΙΑΝΘΡΑΞ (Σελίδα 61)ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΜΠΟΡΙΟΝ (Σελίδα 64)Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1931 (Σελίδα 66)Η ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 1931 (Σελίδα 73)ΠΩΣ ΕΙΡΓΑΣΘΗ Η ΦΟΡΤΗΓΟΣ ΜΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1931 (Σελίδα 81)ΤΟ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (Σελίδα 89)ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ (Σελίδα 97)
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας και η ψηφιοποίηση των τευχών του περιοδικού Ναυτικά Χρονικά για τα έτη από το 1931 (τεύχος Ιανουαρίου 1931) έως το 1940 (τεύχος Δεκεμβρίου 1940) και από το 1945 (τεύχος Ιουνίου) έως το 1983 (τεύχος Δεκεμβρίου 1983) έγινε με την αποκλειστική χορηγία του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Μ. ΣΙΜΟΥ εις μνήμην Μαριάνθης Σίμου.

eef.edu.gr