Στην αναζήτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονοτονική ή πολυτονική γραφή. Αν εισάγονται δύο ή περισσότερες λέξεις, πρέπει να είναι χωρισμένες με κενό. Για αναζήτηση αυτούσιας φράσης ή ονόματος, οι λέξεις πρέπει να περικλείονται σε εισαγωγικά. Για αναζήτηση με βάση το αρχικό τμήμα μιας λέξης, προσθέστε στο τέλος της τον χαρακτήρα * (π.χ. ναυτι* για να ψάξετε για ναυτικό και ναυτιλιακό). Για στοχευμένη αναζήτηση, η λέξη πρέπει να είναι γραμμένη όπως ακριβώς είναι στο πρωτότυπο κείμενο. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών γραμμάτων, καθώς και η χρήση σωστού ή καθόλου τονισμού, δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

1η Ιανουαρίου 1938

page 53

22 Ενότητες

ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΝ (Σελίδα 1)ΤΑ ΧΑΜΗΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΑΣ (Σελίδα 2)Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Σελίδα 4)ΔΙΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΝ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (Σελίδα 5)Η ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ: Η ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ (Σελίδα 6)ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ (Σελίδα 7)Η ΠΑΡ' ΗΜΙΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Σελίδα 7)ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σελίδα 8)Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣΦΑΛΕΙΑ (Σελίδα 10)Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ (Σελίδα 11)Η ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΤΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Σελίδα 13)ΘΑΡΣΕΙΝ ΧΡΗ (Σελίδα 15)ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σελίδα 17)Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΗΡΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΑΣ (Σελίδα 19)ΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΑΣ (Σελίδα 27)ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΡΡΕΥΣΑΝ ΕΤΟΣ (Σελίδα 29)Η ΑΡΓΗΣΑΣΑ ΤΟ 1937 ΦΟΡΤΗΓΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΜΑΣ (Σελίδα 31)ΑΜΕΙΩΤΟΣ Ο ΕΜΠΟΡΟΝΑΥΤΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ (Σελίδα 33)Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1937 (Σελίδα 53)ΤΟ ΝΑΥΠΗΓΙΚΟΝ 1937 (Σελίδα 59)ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΟ 1937 (Σελίδα 67)ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ (Σελίδα 69)
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας και η ψηφιοποίηση των τευχών του περιοδικού Ναυτικά Χρονικά για τα έτη από το 1931 (τεύχος Ιανουαρίου 1931) έως το 1940 (τεύχος Δεκεμβρίου 1940) και από το 1945 (τεύχος Ιουνίου) έως το 1983 (τεύχος Δεκεμβρίου 1983) έγινε με την αποκλειστική χορηγία του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Μ. ΣΙΜΟΥ εις μνήμην Μαριάνθης Σίμου.

eef.edu.gr