Στην αναζήτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονοτονική ή πολυτονική γραφή. Αν εισάγονται δύο ή περισσότερες λέξεις, πρέπει να είναι χωρισμένες με κενό. Για αναζήτηση αυτούσιας φράσης ή ονόματος, οι λέξεις πρέπει να περικλείονται σε εισαγωγικά. Για αναζήτηση με βάση το αρχικό τμήμα μιας λέξης, προσθέστε στο τέλος της τον χαρακτήρα * (π.χ. ναυτι* για να ψάξετε για ναυτικό και ναυτιλιακό). Για στοχευμένη αναζήτηση, η λέξη πρέπει να είναι γραμμένη όπως ακριβώς είναι στο πρωτότυπο κείμενο. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών γραμμάτων, καθώς και η χρήση σωστού ή καθόλου τονισμού, δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

1η Ιανουαρίου 1954

26 Ενότητες

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟΝ (Σελίδα 1)Ο κ. ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΝΤΗΣ (Σελίδα 4)ΕΝΑ ΓΟΝΙΜΟΝ ΕΤΟΣ (Σελίδα 5)ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΙΝ (Σελίδα 7)ΕΘΝΙΚΗ ΟΦΕΙΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ (Σελίδα 9)ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΝΑΥΤΙΛΙΑ (Σελίδα 10)ΤΑ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (Σελίδα 12)ΕΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Σελίδα 14)ΥΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΤΟ 1954 (Σελίδα 15)Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ (Σελίδα 17)ΕΓΝΩΡΙΖΟΝ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (Σελίδα 19)ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΚΡΑΙΩΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑ (Σελίδα 20)ΠΝΕΥΜΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ (Σελίδα 21)ΚΑΤΕΧΟΜΕΝ ΔΥΝΑΜΙΝ 8.845.846 ΤΟΝ. ΓΚΡΟΣ (Σελίδα 25)ΚΡΙΣΙΜΟΝ ΤΟ ΑΠΕΛΘΟΝ, ΑΒΕΒΑΙΟΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ (Σελίδα 33)Η ΥΠΟΤΙΜΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (Σελίδα 35)Η ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΙΤΟΥ (Σελίδα 36)Η ΕΚΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (Σελίδα 37)Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1953 (Σελίδα 38)ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Σελίδα 42)Η ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ Ν.Α.Τ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σελίδα 45)ΣΥΝΤΟΝΟΣ ΟΛΩΝ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ (Σελίδα 49)Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΙΣ ΠΡΙ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ (Σελίδα 61)ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ (Σελίδα 63)ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΔΙΚΑΙ (Σελίδα 67)ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Σελίδα 69)
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας και η ψηφιοποίηση των τευχών του περιοδικού Ναυτικά Χρονικά για τα έτη από το 1931 (τεύχος Ιανουαρίου 1931) έως το 1940 (τεύχος Δεκεμβρίου 1940) και από το 1945 (τεύχος Ιουνίου) έως το 1983 (τεύχος Δεκεμβρίου 1983) έγινε με την αποκλειστική χορηγία του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Μ. ΣΙΜΟΥ εις μνήμην Μαριάνθης Σίμου.

eef.edu.gr