Στην αναζήτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονοτονική ή πολυτονική γραφή. Αν εισάγονται δύο ή περισσότερες λέξεις, πρέπει να είναι χωρισμένες με κενό. Για αναζήτηση αυτούσιας φράσης ή ονόματος, οι λέξεις πρέπει να περικλείονται σε εισαγωγικά. Για αναζήτηση με βάση το αρχικό τμήμα μιας λέξης, προσθέστε στο τέλος της τον χαρακτήρα * (π.χ. ναυτι* για να ψάξετε για ναυτικό και ναυτιλιακό). Για στοχευμένη αναζήτηση, η λέξη πρέπει να είναι γραμμένη όπως ακριβώς είναι στο πρωτότυπο κείμενο. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών γραμμάτων, καθώς και η χρήση σωστού ή καθόλου τονισμού, δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

1η Ιανουαρίου 1958

page 6

49 Ενότητες

ΠΡΟ ΤΩΝ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ (Σελίδα 1)"ΑΙΣΙΟΔΟΞΗΣΩΜΕΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΥΡΙΟΝ" (Σελίδα 4)Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΞ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Σελίδα 5)ΑΤΕΝΙΖΟΝΤΕΣ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ (Σελίδα 7)ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΝ (Σελίδα 9)ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΑΙ (Σελίδα 11)Η ΚΡΙΣΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΟΤΕΥΚΤΑ ΠΛΟΙΑ (Σελίδα 12)Ο ΑΤΟΜΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΟΥ (Σελίδα 14)ΕΤΟΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΩΝ (Σελίδα 17)ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ (Σελίδα 19)Η ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΑΣ ΠΛΕΥΡΑ (Σελίδα 21)ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟΝ ΜΕΛΛΟΝ (Σελίδα 22)Η ΚΡΙΣΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ (Σελίδα 24)ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ (Σελίδα 27)ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΤΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ (Σελίδα 29)ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΚΕΡΔΩΟΝ ΕΡΜΗΝ (Σελίδα 30)ΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ (Σελίδα 32)ΤΟ ΘΛΙΒΕΡΟΝ ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ (Σελίδα 35)Η ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Σελίδα 36)ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΝ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥ Ε.Ν. (Σελίδα 40)Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1957 (Σελίδα 43)ΤΟ Ν.Α.Τ. ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ (Σελίδα 47)Η ΑΝΑΓΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Σελίδα 51)Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Σελίδα 53)ΕΥΧΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΙ ΔΙΑ ΤΟ 1958 (Σελίδα 55)ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ (Σελίδα 56)Η ΚΥΑΝΟΛΕΥΚΟΣ (Σελίδα 57)Η ΕΠΙΦΥΛΑΞΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ (Σελίδα 58)ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΑΠΟ ΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΗΓΑΣ (Σελίδα 59)ΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ (Σελίδα 60)Η ΠΡΩΤΗ ΜΥΘΙΚΗΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΙΣ (Σελίδα 62)Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ (Σελίδα 65)ΟΙ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ (GAS TURBINES) (Σελίδα 68)ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟΝ ΠΛΟΙΟΝ (Σελίδα 69)Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΩΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (Σελίδα 71)ΤΟ ΡΑΝΤΑΡ ΚΑΙ ΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ (Σελίδα 73)Ο ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (Σελίδα 75)1841 ΣΚΑΦΗ, ΤΟΝΝΩΝ ΓΚΡΟΣ 16.600.756 (Σελίδα 78)ΣΥΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΝΑΥΠΗΓΗΣΕΙΣ ΜΑΣ (Σελίδα 85)Η ΑΡΓΟΥΣΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΜΑΣ (Σελίδα 89)ΑΙ ΑΞΙΑΙ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1957 (Σελίδα 91)Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1957 (Σελίδα 95)Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1957 (Σελίδα 99)ΥΠΕΡΜΕΤΡΟΣ Η ΔΙΟΓΚΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΟΝΝΑΖ (Σελίδα 103)ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ (Σελίδα 115)Ο ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΛΙΜΗΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1957 (Σελίδα 121)Ο ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΛΙΜΗΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1957 (Σελίδα 121)ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σελίδα 125)ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Σελίδα 127)
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας και η ψηφιοποίηση των τευχών του περιοδικού Ναυτικά Χρονικά για τα έτη από το 1931 (τεύχος Ιανουαρίου 1931) έως το 1940 (τεύχος Δεκεμβρίου 1940) και από το 1945 (τεύχος Ιουνίου) έως το 1983 (τεύχος Δεκεμβρίου 1983) έγινε με την αποκλειστική χορηγία του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Μ. ΣΙΜΟΥ εις μνήμην Μαριάνθης Σίμου.

eef.edu.gr