Στην αναζήτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονοτονική ή πολυτονική γραφή. Αν εισάγονται δύο ή περισσότερες λέξεις, πρέπει να είναι χωρισμένες με κενό. Για αναζήτηση αυτούσιας φράσης ή ονόματος, οι λέξεις πρέπει να περικλείονται σε εισαγωγικά. Για αναζήτηση με βάση το αρχικό τμήμα μιας λέξης, προσθέστε στο τέλος της τον χαρακτήρα * (π.χ. ναυτι* για να ψάξετε για ναυτικό και ναυτιλιακό). Για στοχευμένη αναζήτηση, η λέξη πρέπει να είναι γραμμένη όπως ακριβώς είναι στο πρωτότυπο κείμενο. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών γραμμάτων, καθώς και η χρήση σωστού ή καθόλου τονισμού, δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

1η Ιανουαρίου 1960

page 4

32 Ενότητες

ΦΥΛΑΚΕΣ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ! (Σελίδα 1)ΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ (Σελίδα 3)ΘΑΡΣΕΙΝ ΧΡΗ (Σελίδα 4)ΤΑ ΠΡΟ ΗΜΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (Σελίδα 5)Η ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΟΘΕΣΙΣ (Σελίδα 7)ΤΑ ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΙΑ (Σελίδα 15)ΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ (Σελίδα 25)ΤΑ "ΚΟΣΤΕΡΣ" (Σελίδα 26)ΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ (Σελίδα 28)ΤΟ ΜΕΓΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΕΜΨΥΧΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Σελίδα 33)Η ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ (Σελίδα 53)Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ (Σελίδα 59)ΕΝΤΟΝΟΣ ΑΝΕΠΤΥΧΘΗ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΤΗΣ Π.Ν.Ο. (Σελίδα 63)ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑΝ ΑΥΡΙΟΝ (Σελίδα 64)Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ (Σελίδα 67)Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΜΟΥ (Σελίδα 71)ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΞΕΝΗΝ (Σελίδα 75)Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Σελίδα 76)ΤΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ" Α.Ε. (Σελίδα 79)ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ (Σελίδα 81)ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1959 (Σελίδα 86)1832 ΣΚΑΦΗ, ΤΟΝΝΩΝ ΓΚΡΟΣ 15.382.736 (Σελίδα 92)ΣΥΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΝΑΥΠΗΓΗΣΕΙΣ ΜΑΣ (Σελίδα 101)Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1959 (Σελίδα 105)Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1959 (Σελίδα 113)Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1959 (Σελίδα 117)ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΔΙΟΓΚΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΟΝΝΑΖ (Σελίδα 121)ΕΥΟΙΩΝΑ ΣΗΜΕΙΑ (Σελίδα 133)Η ΑΛΙΕΙΑ (Σελίδα 141)ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ (Σελίδα 145)ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Σελίδα 149)ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (Σελίδα 153)
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας και η ψηφιοποίηση των τευχών του περιοδικού Ναυτικά Χρονικά για τα έτη από το 1931 (τεύχος Ιανουαρίου 1931) έως το 1940 (τεύχος Δεκεμβρίου 1940) και από το 1945 (τεύχος Ιουνίου) έως το 1983 (τεύχος Δεκεμβρίου 1983) έγινε με την αποκλειστική χορηγία του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Μ. ΣΙΜΟΥ εις μνήμην Μαριάνθης Σίμου.

eef.edu.gr