Στην αναζήτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονοτονική ή πολυτονική γραφή. Αν εισάγονται δύο ή περισσότερες λέξεις, πρέπει να είναι χωρισμένες με κενό. Για αναζήτηση αυτούσιας φράσης ή ονόματος, οι λέξεις πρέπει να περικλείονται σε εισαγωγικά. Για αναζήτηση με βάση το αρχικό τμήμα μιας λέξης, προσθέστε στο τέλος της τον χαρακτήρα * (π.χ. ναυτι* για να ψάξετε για ναυτικό και ναυτιλιακό). Για στοχευμένη αναζήτηση, η λέξη πρέπει να είναι γραμμένη όπως ακριβώς είναι στο πρωτότυπο κείμενο. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών γραμμάτων, καθώς και η χρήση σωστού ή καθόλου τονισμού, δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

1η Ιανουαρίου 1963

33 Ενότητες

ΠΡΟ ΤΩΝ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ (Σελίδα 1)ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ (Σελίδα 3)ΚΑΛΥΤΕΡΑ Η ΑΥΡΙΟΝ (Σελίδα 5)ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ (Σελίδα 7)Η ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ (Σελίδα 9)ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΟΞΥΛΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΑΤΟΜΟΠΛΟΙΟΝ (Σελίδα 11)ΒΑΘΕΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΩΣ (Σελίδα 17)Η ΑΛΜΑΤΩΔΗΣ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ' ΗΜΙΝ ΑΛΙΕΙΑΣ (Σελίδα 23)ΕΔΙΠΛΑΣΘΙΑΣΘΗ Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΟΝΤΟΠΟΡΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΣ (Σελίδα 25)Ο ΚΩΔΙΞ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Σελίδα 27)ΔΙΑΤΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (Σελίδα 31)ΣΤΑΘΕΡΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ ΘΕΣΙΝ (Σελίδα 36)Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΑΣ (Σελίδα 47)ΤΟ ΝΑΥΠΗΓΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Σελίδα 49)Η ΑΡΓΗΣΑΣΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ (Σελίδα 51)Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1962 (Σελίδα 53)Η ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ (Σελίδα 59)ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1962 (Σελίδα 63)ΕΤΟΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟ ΑΠΕΛΘΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΝ ΒΑΣΙΝ ΤΥΟ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ (Σελίδα 71)ΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΣΕΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΙ (Σελίδα 75)ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ (Σελίδα 85)ΕΥΘΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ (Σελίδα 86)ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΓΑΔΩΝ (Σελίδα 87)Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΟΡΜΗΣΙΣ (Σελίδα 91)ΘΑΛΑΣΣΟΚΡΑΤΟΡΕΣ! (Σελίδα 93)Η ΑΜΠΩΤΙΣ (Σελίδα 98)ΟΙ ΑΡΓΟΝΑΥΤΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ (Σελίδα 104)ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ (Σελίδα 109)Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ (Σελίδα 113)ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (Σελίδα 115)ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Σελίδα 117)Η ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ (Σελίδα 121)A FORTNIGHTLY ENGLISH SUPPLEMENT (Σελίδα 135)
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας και η ψηφιοποίηση των τευχών του περιοδικού Ναυτικά Χρονικά για τα έτη από το 1931 (τεύχος Ιανουαρίου 1931) έως το 1940 (τεύχος Δεκεμβρίου 1940) και από το 1945 (τεύχος Ιουνίου) έως το 1983 (τεύχος Δεκεμβρίου 1983) έγινε με την αποκλειστική χορηγία του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Μ. ΣΙΜΟΥ εις μνήμην Μαριάνθης Σίμου.

eef.edu.gr