Στην αναζήτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονοτονική ή πολυτονική γραφή. Αν εισάγονται δύο ή περισσότερες λέξεις, πρέπει να είναι χωρισμένες με κενό. Για αναζήτηση αυτούσιας φράσης ή ονόματος, οι λέξεις πρέπει να περικλείονται σε εισαγωγικά. Για αναζήτηση με βάση το αρχικό τμήμα μιας λέξης, προσθέστε στο τέλος της τον χαρακτήρα * (π.χ. ναυτι* για να ψάξετε για ναυτικό και ναυτιλιακό). Για στοχευμένη αναζήτηση, η λέξη πρέπει να είναι γραμμένη όπως ακριβώς είναι στο πρωτότυπο κείμενο. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών γραμμάτων, καθώς και η χρήση σωστού ή καθόλου τονισμού, δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

1η Ιανουαρίου 1964

page 145

35 Ενότητες

ΑΔΥΝΑΜΙΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Σελίδα 1)ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ (Σελίδα 3)ΕΠΙΤΥΧΙΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (Σελίδα 5)ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Σελίδα 7)ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΟΙΟΝ (Σελίδα 9)Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Σελίδα 11)ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (Σελίδα 13)Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ (Σελίδα 17)Η ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ (Σελίδα 25)ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ (Σελίδα 27)ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1963 (Σελίδα 29)Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΘΑ ΣΩΣΗ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ (Σελίδα 31)ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙ ΑΓΩΓΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (Σελίδα 33)Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΤΗΣ Π.Ν.Ο. ΚΑΤΑ ΤΟ 1963 (Σελίδα 35)ΜΕΤΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΤΗ (Σελίδα 37)ΤΟ 1963 ΔΙΑ ΤΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ" (Σελίδα 39)ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ (Σελίδα 47)ΣΤΑΘΕΡΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ ΘΕΣΙΝ (Σελίδα 50)Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ (Σελίδα 62)ΤΟ ΝΑΥΠΗΓΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Σελίδα 63)Η ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ ΥΠΟ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΝ ΤΟΝΝΑΖ (Σελίδα 65)ΠΡΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΝ ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΙΩΝ (Σελίδα 69)Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (Σελίδα 73)Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1963 (Σελίδα 75)ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1963 (Σελίδα 83)ΕΝΩ Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΜΕΙΩΤΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ (Σελίδα 93)ΑΠΟ ΤΟΥ ΙΣΤΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΤΜΟΝ (Σελίδα 105)ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥΣ (Σελίδα 106)ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ (Σελίδα 127)Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ (Σελίδα 133)ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Σελίδα 137)"ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ": Η ΝΑΥΑΡΧΙΣ (Σελίδα 143)"ΕΛΛΗΝΙΣ": ΤΟ ΝΕΟΝ ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΙΟΝ (Σελίδα 145)Η ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ (Σελίδα 147)A FORTNIGHTLY ENGLISH SUPPLEMENT (Σελίδα 165)
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας και η ψηφιοποίηση των τευχών του περιοδικού Ναυτικά Χρονικά για τα έτη από το 1931 (τεύχος Ιανουαρίου 1931) έως το 1940 (τεύχος Δεκεμβρίου 1940) και από το 1945 (τεύχος Ιουνίου) έως το 1983 (τεύχος Δεκεμβρίου 1983) έγινε με την αποκλειστική χορηγία του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Μ. ΣΙΜΟΥ εις μνήμην Μαριάνθης Σίμου.

eef.edu.gr