Στην αναζήτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονοτονική ή πολυτονική γραφή. Αν εισάγονται δύο ή περισσότερες λέξεις, πρέπει να είναι χωρισμένες με κενό. Για αναζήτηση αυτούσιας φράσης ή ονόματος, οι λέξεις πρέπει να περικλείονται σε εισαγωγικά. Για αναζήτηση με βάση το αρχικό τμήμα μιας λέξης, προσθέστε στο τέλος της τον χαρακτήρα * (π.χ. ναυτι* για να ψάξετε για ναυτικό και ναυτιλιακό). Για στοχευμένη αναζήτηση, η λέξη πρέπει να είναι γραμμένη όπως ακριβώς είναι στο πρωτότυπο κείμενο. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών γραμμάτων, καθώς και η χρήση σωστού ή καθόλου τονισμού, δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

15η Νοεμβρίου 1970

24 Ενότητες

ΤΟ ΚΑΙΡΙΩΤΕΡΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (Σελίδα 1)ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ (Σελίδα 2)Ο ΝΕΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ Ε.Ν. (Σελίδα 11)ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ Η ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σελίδα 13)ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΙΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ (Σελίδα 15)ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΙΓΑΣ ΕΓΕΝΝΗΘΗ (Σελίδα 18)ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΧΩΡΟΝ (Σελίδα 21)ΤΟ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΟΝ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΑΙ ΜΙΚΡΑΙ ΤΟΠΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ (Σελίδα 25)Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ (Σελίδα 29)ΕΝΑΣ ΠΡΩΙΝΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ (Σελίδα 31)Η ΧΘΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡΟΝ (Σελίδα 33)Ο ΛΙΜΗΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σελίδα 35)ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Σελίδα 36)Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Σελίδα 38)ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Σελίδα 41)Η ΑΛΙΕΙΑ (Σελίδα 43)ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ (Σελίδα 46)ΤΟ ΡΩΣΙΚΟΝ ΠΛΟΙΟΝ ΑΥΛΑΚΩΝΕΙ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟΝ (Σελίδα 48)ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Σελίδα 51)ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Σελίδα 53)ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ (Σελίδα 56)ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ "ΠΑΣΙΦΙΚ ΓΚΛΟΡΥ" ΚΑΙ "ΑΛΛΕΓΚΡΟ" (Σελίδα 57)Η ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ (Σελίδα 58)A FORTNIGHTLY ENGLISH SUPPLEMENT (Σελίδα 83)
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας και η ψηφιοποίηση των τευχών του περιοδικού Ναυτικά Χρονικά για τα έτη από το 1931 (τεύχος Ιανουαρίου 1931) έως το 1940 (τεύχος Δεκεμβρίου 1940) και από το 1945 (τεύχος Ιουνίου) έως το 1983 (τεύχος Δεκεμβρίου 1983) έγινε με την αποκλειστική χορηγία του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Μ. ΣΙΜΟΥ εις μνήμην Μαριάνθης Σίμου.

eef.edu.gr