Στην αναζήτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονοτονική ή πολυτονική γραφή. Αν εισάγονται δύο ή περισσότερες λέξεις, πρέπει να είναι χωρισμένες με κενό. Για αναζήτηση αυτούσιας φράσης ή ονόματος, οι λέξεις πρέπει να περικλείονται σε εισαγωγικά. Για αναζήτηση με βάση το αρχικό τμήμα μιας λέξης, προσθέστε στο τέλος της τον χαρακτήρα * (π.χ. ναυτι* για να ψάξετε για ναυτικό και ναυτιλιακό). Για στοχευμένη αναζήτηση, η λέξη πρέπει να είναι γραμμένη όπως ακριβώς είναι στο πρωτότυπο κείμενο. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών γραμμάτων, καθώς και η χρήση σωστού ή καθόλου τονισμού, δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

1η Μαΐου 1970

page 30

26 Ενότητες

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΖΗΣΑ (Σελίδα 1)ΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ (Σελίδα 5)ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ (Σελίδα 7)Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΩΝΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ (Σελίδα 13)ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (Σελίδα 15)ΒΑΔΙΖΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΕΠΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ Η ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΑΣ (Σελίδα 19)ΠΑΙΔΕΙΑ ΙΣΟΝ ΟΨΙΣ ΚΥΡΙΟΥ (Σελίδα 21)ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ (Σελίδα 25)Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ (Σελίδα 29)Ο ΛΙΜΗΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σελίδα 31)Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΓΚΑΜΗΛΑΣ (Σελίδα 34)ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (Σελίδα 35)Η ΧΘΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡΟΝ (Σελίδα 36)ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ κ. ΑΝΤ. ΧΑΝΔΡΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ (Σελίδα 39)ΤΟ Ν.Δ ΠΕΡΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΗΓΑ (Σελίδα 40)ΕΥΟΙΩΝΟΙ ΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σελίδα 41)ΑΙ ΑΠΟ 1-10-1969 ΝΕΑΙ ΡΗΤΡΑΙ ΧΡΟΝΟΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (Σελίδα 43)ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Σελίδα 50)Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Σελίδα 53)ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Σελίδα 55)ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ (Σελίδα 57)ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Σελίδα 59)ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ (Σελίδα 63)Η ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ (Σελίδα 65)ΤΟ ΜΠΑΛΚ ΚΑΡΡΙΕΡ ΚΥΡΙΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΝ ΜΕΣΟΝ (Σελίδα 66)A FORTNIGHTLY ENGLISH SUPPLEMENT (Σελίδα 91)
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας και η ψηφιοποίηση των τευχών του περιοδικού Ναυτικά Χρονικά για τα έτη από το 1931 (τεύχος Ιανουαρίου 1931) έως το 1940 (τεύχος Δεκεμβρίου 1940) και από το 1945 (τεύχος Ιουνίου) έως το 1983 (τεύχος Δεκεμβρίου 1983) έγινε με την αποκλειστική χορηγία του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Μ. ΣΙΜΟΥ εις μνήμην Μαριάνθης Σίμου.

eef.edu.gr