Στην αναζήτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονοτονική ή πολυτονική γραφή. Αν εισάγονται δύο ή περισσότερες λέξεις, πρέπει να είναι χωρισμένες με κενό. Για αναζήτηση αυτούσιας φράσης ή ονόματος, οι λέξεις πρέπει να περικλείονται σε εισαγωγικά. Για αναζήτηση με βάση το αρχικό τμήμα μιας λέξης, προσθέστε στο τέλος της τον χαρακτήρα * (π.χ. ναυτι* για να ψάξετε για ναυτικό και ναυτιλιακό). Για στοχευμένη αναζήτηση, η λέξη πρέπει να είναι γραμμένη όπως ακριβώς είναι στο πρωτότυπο κείμενο. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών γραμμάτων, καθώς και η χρήση σωστού ή καθόλου τονισμού, δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

1η Ιουνίου 1970

26 Ενότητες

Ο ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ (Σελίδα 1)ΤΟ "ΜΠΟΥΜ ΤΗΣ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑΣ" (Σελίδα 3)Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ (Σελίδα 11)Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΙΣ ΗΛΕΤΡΟΛΟΓΩΝ Ε.Ν. (Σελίδα 15)ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΧΩΡΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (Σελίδα 19)ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΗΥΞΗΜΕΝΑΙ ΠΑΡΟΧΑΙ (Σελίδα 23)«ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΠΛΟΙΟΝ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ» (1970) (Σελίδα 24)ΕΝΑ «ΑΣΤΕΡΙ»..ΕΠΕΣΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ (Σελίδα 27)ΜΕΓΑΛΟΠΝΟΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑ ΤΟ ΝΕΩΡΙΟΝ ΣΥΡΟΥ (Σελίδα 29)ΟΙ ΣΤΡΑΤΕΥΘΕΝΤΕΣ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (Σελίδα 31)Ο ΛΙΜΗΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σελίδα 35)Ο ΚΑΛΟΥΔΗΣ (Σελίδα 39)ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ (Σελίδα 41)Η ΧΘΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡΟΝ (Σελίδα 42)ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Σελίδα 45)Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Σελίδα 47)ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Σελίδα 51)Η ΑΛΙΕΙΑ (Σελίδα 54)Η ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙΣΗΣ (Σελίδα 57)ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΣ, ΑΠΟΤΟΚΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (Σελίδα 63)ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ (Σελίδα 69)ΑΙ ΔΙΑΡΘΤΩΤΙΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑΙ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Σελίδα 72)ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Σελίδα 75)ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ (Σελίδα 80)Η ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ (Σελίδα 81)A FORTNIGHTLY ENGLISH SUPPLEMENT (Σελίδα 103)
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας και η ψηφιοποίηση των τευχών του περιοδικού Ναυτικά Χρονικά για τα έτη από το 1931 (τεύχος Ιανουαρίου 1931) έως το 1940 (τεύχος Δεκεμβρίου 1940) και από το 1945 (τεύχος Ιουνίου) έως το 1983 (τεύχος Δεκεμβρίου 1983) έγινε με την αποκλειστική χορηγία του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Μ. ΣΙΜΟΥ εις μνήμην Μαριάνθης Σίμου.

eef.edu.gr