Στην αναζήτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονοτονική ή πολυτονική γραφή. Αν εισάγονται δύο ή περισσότερες λέξεις, πρέπει να είναι χωρισμένες με κενό. Για αναζήτηση αυτούσιας φράσης ή ονόματος, οι λέξεις πρέπει να περικλείονται σε εισαγωγικά. Για αναζήτηση με βάση το αρχικό τμήμα μιας λέξης, προσθέστε στο τέλος της τον χαρακτήρα * (π.χ. ναυτι* για να ψάξετε για ναυτικό και ναυτιλιακό). Για στοχευμένη αναζήτηση, η λέξη πρέπει να είναι γραμμένη όπως ακριβώς είναι στο πρωτότυπο κείμενο. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών γραμμάτων, καθώς και η χρήση σωστού ή καθόλου τονισμού, δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

1η Ιανουαρίου 1959

page 23

43 Ενότητες

ΑΓΩΝ ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ (Σελίδα 1)ΠΡΟΣ ΜΙΑΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΝ (Σελίδα 3)Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΛΑΙΩΣΙΣ (Σελίδα 4)ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ (Σελίδα 5)ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ (Σελίδα 6)ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΝ (Σελίδα 7)ΤΟ ΜΟΝΟΝ ΕΦΟΔΙΟΝ (Σελίδα 9)ΚΡΙΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ (Σελίδα 11)Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ (Σελίδα 13)Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΝ (Σελίδα 15)Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Σελίδα 16)ΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΙ (Σελίδα 17)ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΩΜΕΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΣ (Σελίδα 21)ΕΝΩ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΘΑ ΕΙΣ ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ (Σελίδα 23)Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ ΤΟ Ν.Α.Τ. (Σελίδα 24)ΚΟΙΝΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ (Σελίδα 26)ΕΤΟΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΗΣ (Σελίδα 27)Ο ΤΡΙΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ (Σελίδα 28)ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟ 1958 (Σελίδα 30)ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΣΗΜΑΙΑΝ (Σελίδα 33)ΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ (Σελίδα 35)Η ΑΣΦΑΛΙΣΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (Σελίδα 37)ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ (Σελίδα 39)Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ (Σελίδα 41)ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ (Σελίδα 45)"ΔΥΟΙΝ ΟΒΟΛΟΙΝ ΕΝΕΚΑ ΕΡΕΤΤΕΙΝ ΤΑ ΠΛΟΙΑ" (Σελίδα 47)ΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ (Σελίδα 48)ΑΛΜΑΤΩΔΗΣ Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Σελίδα 49)Η ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (Σελίδα 51)ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Σελίδα 55)Ο ΛΙΜΗΝ ΚΑΙ ΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙ ΤΟΥ (Σελίδα 57)1859 ΣΚΑΦΗ, ΤΟΝΝΩΝ ΓΚΡΟΣ 16.021.532 (Σελίδα 60)ΣΥΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΝΑΥΠΗΓΗΣΕΙΣ ΜΑΣ (Σελίδα 67)Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1958 (Σελίδα 71)ΑΙ ΑΞΙΑΙ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1958 (Σελίδα 75)Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1958 (Σελίδα 79)Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1958 (Σελίδα 83)ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ ΚΑΙ ΜΥΘΟΣ (Σελίδα 87)ΥΠΕΡΜΕΤΡΟΣ Η ΔΙΟΓΚΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΟΝΝΑΖ (Σελίδα 91)ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ (Σελίδα 101)ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σελίδα 110)ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Σελίδα 111)ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (Σελίδα 115)
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας και η ψηφιοποίηση των τευχών του περιοδικού Ναυτικά Χρονικά για τα έτη από το 1931 (τεύχος Ιανουαρίου 1931) έως το 1940 (τεύχος Δεκεμβρίου 1940) και από το 1945 (τεύχος Ιουνίου) έως το 1983 (τεύχος Δεκεμβρίου 1983) έγινε με την αποκλειστική χορηγία του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Μ. ΣΙΜΟΥ εις μνήμην Μαριάνθης Σίμου.

eef.edu.gr