Στην αναζήτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονοτονική ή πολυτονική γραφή. Αν εισάγονται δύο ή περισσότερες λέξεις, πρέπει να είναι χωρισμένες με κενό. Για αναζήτηση αυτούσιας φράσης ή ονόματος, οι λέξεις πρέπει να περικλείονται σε εισαγωγικά. Για αναζήτηση με βάση το αρχικό τμήμα μιας λέξης, προσθέστε στο τέλος της τον χαρακτήρα * (π.χ. ναυτι* για να ψάξετε για ναυτικό και ναυτιλιακό). Για στοχευμένη αναζήτηση, η λέξη πρέπει να είναι γραμμένη όπως ακριβώς είναι στο πρωτότυπο κείμενο. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών γραμμάτων, καθώς και η χρήση σωστού ή καθόλου τονισμού, δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

1η Ιανουαρίου 1965

31 Ενότητες

ΔΥΣΚΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ (Σελίδα 1)ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑ ΤΟ ΠΛΟΙΟΝ (Σελίδα 2)ΚΑΤΟΠΤΕΥΟΝΤΕΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ (Σελίδα 3)Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ (Σελίδα 5)ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ (Σελίδα 6)ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΑΙ (Σελίδα 7)ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ (Σελίδα 9)Η ΑΛΙΕΙΑ (Σελίδα 11)ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ (Σελίδα 17)Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΗΣ (Σελίδα 29)Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ (Σελίδα 31)ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ ΦΟΡΤΗΓΟΝ (Σελίδα 33)Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΤΩΝ "ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ,, (Σελίδα 45)Η ΒΟΛΒΟΕΙΔΗΣ ΠΡΩΡΑ (Σελίδα 49)ΝΕΟΤΕΡΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (Σελίδα 53)ΑΙ ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΙΟΙ ΓΡΑΜΜΑΙ (Σελίδα 57)ΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΝ (Σελίδα 59)ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ (Σελίδα 60)ΗΥΞΗΜΕΝΗ ΕΙΣ ΤΟΝΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΑ (Σελίδα 66)ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΝ TO NEON ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Σελίδα 81)Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1964 (Σελίδα 85)ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1964 (Σελίδα 97)ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΙΝ ΠΛΟΙΩΝ (Σελίδα 105)ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ (Σελίδα 117)ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Σελίδα 125)ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Σελίδα 127)ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ (Σελίδα 129)Η ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ (Σελίδα 131)OUR PRESENT STRENGTH (Σελίδα 151)BRIGHT PROSPECTS FOR CRUISE SHIPS (Σελίδα 154)ΚΑΙ Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ (Σελίδα 157)
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας και η ψηφιοποίηση των τευχών του περιοδικού Ναυτικά Χρονικά για τα έτη από το 1931 (τεύχος Ιανουαρίου 1931) έως το 1940 (τεύχος Δεκεμβρίου 1940) και από το 1945 (τεύχος Ιουνίου) έως το 1983 (τεύχος Δεκεμβρίου 1983) έγινε με την αποκλειστική χορηγία του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Μ. ΣΙΜΟΥ εις μνήμην Μαριάνθης Σίμου.

eef.edu.gr