Στην αναζήτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονοτονική ή πολυτονική γραφή. Αν εισάγονται δύο ή περισσότερες λέξεις, πρέπει να είναι χωρισμένες με κενό. Για αναζήτηση αυτούσιας φράσης ή ονόματος, οι λέξεις πρέπει να περικλείονται σε εισαγωγικά. Για αναζήτηση με βάση το αρχικό τμήμα μιας λέξης, προσθέστε στο τέλος της τον χαρακτήρα * (π.χ. ναυτι* για να ψάξετε για ναυτικό και ναυτιλιακό). Για στοχευμένη αναζήτηση, η λέξη πρέπει να είναι γραμμένη όπως ακριβώς είναι στο πρωτότυπο κείμενο. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών γραμμάτων, καθώς και η χρήση σωστού ή καθόλου τονισμού, δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

15η Ιανουαρίου 1976

page 151

64 Ενότητες

Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Η ΝΑΥΤΙΛΙΑ (Σελίδα 1)ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Σελίδα 3)Η ΔΙΩΡΥΞ ΤΟΥ ΣΟΥΕΖ ΚΑΙ ΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ (Σελίδα 5)ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, Η ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΑΙ Η ΑΥΡΙΟΝ (Σελίδα 7)Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΡΙΣΙΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ (Σελίδα 11)Η ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΡΟ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΤΟΥ 1976 (Σελίδα 13)ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Σελίδα 15)ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΚΕΨΙΝ (Σελίδα 17)ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ (Σελίδα 19)ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ (Σελίδα 21)ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΧΥΣ (Σελίδα 25)ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΑΣ ΑΙΣΙΟΔΟΞΕΣ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ (Σελίδα 27)ΟΧΙ ΝΕΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Σελίδα 29)ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Σελίδα 31)ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΠΟΛΥΠΤΥΧΟ (Σελίδα 33)ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ (Σελίδα 35)ΝΑΥΤΙΛΙΑ: 1975 ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Σελίδα 37)ΤΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ (Σελίδα 39)ΤΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ ΤΟΥ 1975, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ (Σελίδα 40)ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ (Σελίδα 45)Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΤΗΣ Π.Ν.Ο. ΚΑΤΑ ΤΟ 1975 (Σελίδα 49)ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ, Π.Ε.Π.Ε.Ν. ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ (Σελίδα 51)ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ (Σελίδα 52)ΕΛΛΑΣ- ΝΑΥΤΙΛΙΑ- ΝΑΥΤΙΚΟΙ (Σελίδα 53)Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Σελίδα 55)ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΗΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ (Σελίδα 59)Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΛΗΝΟΣΤΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΨΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Σελίδα 61)Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ - ΝΟΜΟΣ 27/1975 (Σελίδα 65)Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Σελίδα 69)ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ (Σελίδα 71)ΟΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΑΙ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ (Σελίδα 73)Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Σελίδα 89)ΔΥΣΚΟΛΟΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 1975 (Σελίδα 97)ΤΟ ΝΕΩΡΙΟΝ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ (Σελίδα 105)ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ (Σελίδα 107)Ο ΛΙΜΗΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Σελίδα 115)Ο ΛΙΜΗΝ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Σελίδα 117)Η ΕΛΛΗΝΟΚΤΗΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ (Σελίδα 123)Η ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΤΟΝΝΑΖ (Σελίδα 139)ΕΙΣ ΚΑΜΨΙΝ ΤΟ ΝΑΥΠΗΓΙΚΟΝ ΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Σελίδα 143)ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1975 (Σελίδα 151)Η ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ ΤΟΥ 1975 (Σελίδα 155)ΑΙ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ 1975 (Σελίδα 159)Η ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ (Σελίδα 167)ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ (Σελίδα 171)Ο ΑΡΑΒΙΚΟΣ ΕΦΟΠΛΙΣΜΟΣ (Σελίδα 173)ΑΙ ΧΩΡΑΙ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (Σελίδα 175)ΑΙ ΚΡΑΤΙΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΙ (Σελίδα 176)ΑΙ ΝΑΥΠΗΓΗΣΕΙΣ (Σελίδα 178)Η ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Σελίδα 181)ΝΕΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Σελίδα 183)ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΘΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Σελίδα 187)ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1975 (Σελίδα 203)ΑΘΡΟΑΙ ΑΙ ΑΓΟΡΑΙ ΤΟΥ 1975 (Σελίδα 211)ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ (Σελίδα 215)Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ (Σελίδα 221)ΗΥΞΗΜΕΝΑΙ ΔΑΠΑΝΑΙ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ (Σελίδα 222)ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1975 (Σελίδα 224)Ο ΛΙΜΗΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σελίδα 225)ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Σελίδα 227)ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ (Σελίδα 232)Η ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ (Σελίδα 233)Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (Σελίδα 237)A FORTNIGHTLY ENGLISH SUPPLEMENT (Σελίδα 251)
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας και η ψηφιοποίηση των τευχών του περιοδικού Ναυτικά Χρονικά για τα έτη από το 1931 (τεύχος Ιανουαρίου 1931) έως το 1940 (τεύχος Δεκεμβρίου 1940) και από το 1945 (τεύχος Ιουνίου) έως το 1983 (τεύχος Δεκεμβρίου 1983) έγινε με την αποκλειστική χορηγία του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Μ. ΣΙΜΟΥ εις μνήμην Μαριάνθης Σίμου.

eef.edu.gr