Στην αναζήτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονοτονική ή πολυτονική γραφή. Αν εισάγονται δύο ή περισσότερες λέξεις, πρέπει να είναι χωρισμένες με κενό. Για αναζήτηση αυτούσιας φράσης ή ονόματος, οι λέξεις πρέπει να περικλείονται σε εισαγωγικά. Για αναζήτηση με βάση το αρχικό τμήμα μιας λέξης, προσθέστε στο τέλος της τον χαρακτήρα * (π.χ. ναυτι* για να ψάξετε για ναυτικό και ναυτιλιακό). Για στοχευμένη αναζήτηση, η λέξη πρέπει να είναι γραμμένη όπως ακριβώς είναι στο πρωτότυπο κείμενο. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών γραμμάτων, καθώς και η χρήση σωστού ή καθόλου τονισμού, δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

15η Ιανουαρίου 1977

page 47

51 Ενότητες

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΣ (Σελίδα 3)ΠΕΡΙ ΤΟ ΕΚΚΟΛΑΠΤΟΜΕΝΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (Σελίδα 5)ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΚΑΙ Η ΔΥΣΙΣ (Σελίδα 7)ΑΝΑΓΚΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΚΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΝ (Σελίδα 9)ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟ 1977 (Σελίδα 11)ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΙ ΦΟΒΟΙ ΔΙΑ ΤΟ 1977 (Σελίδα 13)ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ (Σελίδα 15)ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΦΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ (Σελίδα 17)ΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (Σελίδα 19)Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΩΝ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΑΣΚΑ (Σελίδα 21)ΠΟΛΟΙ ΕΛΞΕΩΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ (Σελίδα 23)ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ (Σελίδα 27)Ο ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΑΣ ΓΡΑΜΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ (Σελίδα 29)ΤΟ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΝ (Σελίδα 31)ΤΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟΝ (Σελίδα 33)Η ΔΕΚΑΧΡΟΝΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΑΓΩΝΑ (Σελίδα 37)Ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ (Σελίδα 39)Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ (Σελίδα 41)Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ (Σελίδα 47)Η ΝΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (Σελίδα 51)ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ, ΤΟ Ν.Α.Τ. ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ (Σελίδα 53)ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Σελίδα 57)ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΛΩΘΕΙΣ ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ ΘΑ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ (ΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ0 (Σελίδα 59)ΜΕΣ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΗΝ ΤΑΒΕΡΝΑ (Σελίδα 61)ΣΑΒΑΝΩΜΑΤΑ (Σελίδα 63)ΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Σελίδα 65)ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ (Σελίδα 73)Η ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΑΙ ΑΥΤΟΥ (Σελίδα 79)Ο ΛΙΜΗΝ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Σελίδα 81)Ο ΛΙΜΗΝ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ (Σελίδα 83)ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ - ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (Σελίδα 85)ΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΙ ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ (Σελίδα 87)ΤΟ ΚΥΡΙΩΤΕΡΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΝ (Σελίδα 97)ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΣ (Σελίδα 101)Η ΕΛΛΗΝΟΚΤΗΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ (Σελίδα 105)Η ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΤΟΝΝΑΖ (Σελίδα 121)ΤΟ ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Σελίδα 125)ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Σελίδα 133)Η ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ ΤΟΥ 1976 (Σελίδα 139)ΑΙ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ 1976 (Σελίδα 143)ΤΟ ΝΑΥΠΗΓΙΚΟΝ (Σελίδα 157)Η ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΤΟΛΟΥ (Σελίδα 160)ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ (Σελίδα 163)ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1976 (Σελίδα 192)ΑΘΡΟΑΙ ΑΙ ΑΓΟΡΑΙ ΤΟΥ 1976 (Σελίδα 202)ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ (Σελίδα 207)Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ (Σελίδα 211)ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Σελίδα 213)ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Σελίδα 217)ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ (Σελίδα 221)A FORTNIGHTLY ENGLISH SUPPLEMENT (Σελίδα 245)
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας και η ψηφιοποίηση των τευχών του περιοδικού Ναυτικά Χρονικά για τα έτη από το 1931 (τεύχος Ιανουαρίου 1931) έως το 1940 (τεύχος Δεκεμβρίου 1940) και από το 1945 (τεύχος Ιουνίου) έως το 1983 (τεύχος Δεκεμβρίου 1983) έγινε με την αποκλειστική χορηγία του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Μ. ΣΙΜΟΥ εις μνήμην Μαριάνθης Σίμου.

eef.edu.gr